Data publikacji: 03.03.2021

Podlaski uczeń cyfrowego świata –

projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących województwa podlaskiego

Administrator projektu

Katarzyna Baczyńska-Koc (kbaczynska@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Gmina Juchnowiec Kościelny

Gmina Mońki

Gmina Zabłudów

Realizatorzy

W realizację Projektu ze strony Gminy Juchnowiec Kościelny będą zaangażowane następujące jednostki organizacyjne:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kleosinie, ul. Zambrowska 20, 16 − 001 Kleosin,
 • Zespół Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym, ul. Szkolna 5, Juchnowiec Górny, 16−061 Juchnowiec,
 • Zespół Szkół w Księżynie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Michała Sopocki w Księżynie, ul. Szkolna 7, Księżyno, 16 − 001 Kleosin.

W realizację Projektu ze strony Gminy Mońki będzie zaangażowana następująca jednostka organizacyjna – Realizator projektu:

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Mońkach, ul. Tysiąclecia 17, 19-100 Mońki

W realizację Projektu ze strony Gminy Zabłudów będą zaangażowane następujące jednostki organizacyjne – Realizatorzy projektu:

 • Szkoła Podstawowa im. Wspólnoty Polskiej w Białostoczku, Białostoczek 8, 15-592 Białostoczek,
 • Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce; Dobrzyniówka 40, 16-060 Zabłudów,
 • Szkoła Podstawowa im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie, 16-060 Zabłudów, Mickiewicza 20,
 • Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Rafałówce, 16-060 Zabłudów, Rafałówka 64.

 

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.1 Kształcenie i edukacja

Cel główny

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania TIK oraz podniesienie kompetencji informatycznych 435 (209K, 226M) uczniów i  50 nauczycieli (40K, 10M) szkół podstawowych w Kleosinie, Juchnowcu, Księżynie, Dobrzyniówce, Białostoczku, Rafałówce, Zabłudowie i Mońkach do końca VI 2023r poprzez realizację zajęć dodatkowych z cyberbezpieczeństwa, programowania i robotyk; organizację wycieczek edukacyjnych  oraz wyposażenie 3 pracowni informatycznych.

Do kogo skierowany

Projekt skierowany jest do uczniów/nic Szkoły Podstawowej w  Kleosinie, Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym (Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym), Zespołu Szkół w Księżynie (Szkoły Podstawowej im. Ks. Michała Sopoćki w Księżynie), Szkoły Podstawowej w Księżynie, Szkoły Podstawowej w Dobrzyniówce, Szkoły Podstawowej w Białostoczku, Szkoły Podstawowej w Rafałówce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabłudowie (Szkoły Podstawowej im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie), Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.

Planowane efekty

Cel realizowany będzie w kompleksowym modelu zwiększenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania rozwiązań TIK poprzez realizację następujących zadań:

 • Cyberbezpieczeństwo poprzez realizację dodatkowych zajęć na temat bezpieczeństwa w sieci, w tym ochrony przed przemocą czy fake news.
 • Projekty multimedialne na temat zawodów przyszłości realizowane przez grupę uczniów w formule regionalnego konkursu z nagrodami.
 • Nauka programowania w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych dla dzieci i młodzieży.
 • Program stypendialny dla uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce.
 • Wyjazdy edukacyjne do firm lub na eventy związane z nowymi technologiami.
 • Szkolna liga e-sportowa: rozgrywki w popularne gry pomiędzy drużynami reprezentującymi poszczególne szkoły.
 • Wspomaganie szkoły w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem z wykorzystaniem TIK.
 • Zdalne zasoby edukacyjne do zajęć rozwojowych i kompensacyjnych.
 • Wyposażenie 3 mobilnych pracowni informatycznych, które docelowe zostaną przekazane SP 2 w Mońkach, SP w Rafałówce oraz SP w Kleosinie.

Wartość projektu

1 028 902,50 PLN

Dofinansowanie

926 012,25 PLN

Okres realizacji

01.09.2021 - 31.08.2023