Data publikacji: 14.09.2017

Praca – gotowi – start!

Aktywizacja osób niepełnosprawnych – II edycja

Administrator projektu

Ewa Dawdo (edawdo@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Dikpak Spółka Jawna Dołęgowski, Ignaciuk, Kasjańskiz siedzibą w Zaściankach, przy ul. Usługowej 13, 15-530 Białystok, NIP 542-000-05-70, REGON 0505022

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

VII Poprawa spójności społecznej

Działanie

7.1 Rozwój działań aktywnej integracji

Cel główny

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa do końca 12.2017 roku 50 osób, w tym osób niepełnosprawnych i/ lub rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością (20 kobiet i 30 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego, poprzez indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych oraz nabycie, aktualizację lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie zatrudnienia

Do kogo skierowany

Grupę docelową projektu stanowi: 50 osób (20K, 30M) pozostających bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo), należące do jednej z grup: osób niepełnosprawne lub rodzice/ opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego

Planowane efekty

W wyniku realizacji projektu 50 osób podejmie aktywność społeczno-zawodową, w tym podniesie/uzupełni,nebędzie kwalifikacje zawodowe i zdobedzie doświdczenie poprzez udział w stażu zawodowym w przedsiebiorstwach. Rezultatem projektu będzie m.in. uzyskanie zatrudnienia przez co najmniej 11 osób z niepełnosprawnościami lub osób opiekujących się dzieckiem z niepełnosprawnością.

Zapisy i informacje:

Fundacja BFKK w Białymstoku
Ul. Spółdzielcza 8 I piętro

Tel. 85 653 77 00
e-mail: edawdo@bfkk.pl

Wartość projektu

892 121,87 PLN

Dofinansowanie

847 515,78 PLN

Okres realizacji

01.09.2016–31.12.2017