Data publikacji: 06.05.2021

praca60plus:

interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytalnym realizowany w obszarze ergonomii, elastyczności i walidacji środowisk pracy

 

Patronat nad projektem

 

Administrator projektu

Marta Juchnicka (mjuchnicka@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

  • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  • University of Applied Labour Studies of the Federal Employment Agency (Hochschule der Bundesagentur fur Arbeit), Niemcy
  • Employment Service under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania, Litwa

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Cel główny

Projekt ma na celu wypracowanie i wdrożenie rozwiązań na rzecz utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym we współpracy ponadnarodowej.

Do kogo skierowany

Wsparcie projektu kierowane jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw z dowolnej branży i regionu Polski zatrudniających pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym.

Dodatkowo użytkownikiem wypracowanych narzędzi będą organizacje pozarządowe (także z działalnością gospodarczą), uczelnie, eksperci, instytuty badawcze oraz organizacje pracodawców, których wspólną cechą jest wsparcie firm lub realizacja polityki publicznej w zakresie aktywizacji zawodowej i całożyciowego kształcenia.

Wsparciem objęci będą także pracownicy w wieku przedemerytalnym i emerytalnym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Planowane efekty

Efektem będzie wsparcie pracodawców w utrzymaniu zatrudnienia pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym przez kompleksowy model „praca60plus”.
Rozwiązanie to zawierać będzie dwa elementy:

  • model utrzymania aktywności zawodowej pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym poprzez wsparcie przedsiębiorstw w przygotowaniu do utrzymania pracowników po osiągnięciu wieku emerytalnego w zatrudnieniu
  • model przygotowania pracowników w wieku przedemerytalnym i emerytalnym do pozostania na rynku pracy

Wartość projektu

4 708 360,00 PLN

Dofinansowanie

4 567 109,20 PLN

Okres realizacji

01.04.2021 – 31.08.2023