profesjon@lni w sieci – rozwój kompetencji podlaskich pracowników w zakresie e-biznesu

ATMAX Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacja BFKK w okresie od 01.01.2013 roku do 31.003.2013 roku realizowała projekt “Profeosjonalni w sieci – rozwój kompetencji podlaskich pracowników w zakresie e-biznesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Główny cel projektu: podniesienie do końca III 2013 wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii komputerowych 260 (140K, 120 M) pracowników podlaskich MŚP zatrudnionych w sektorze e-biznesu, w branżach: poligraficznej, fotograficznej, wydawniczej, muzycznej, filmowej, radiowej, teleinformatycznej, reklamy i nowych mediów.

Grupa docelowa projektu: 260 osób pracujących (140K, 120M) (w tym wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej), zamieszkujących na terenie woj. podlaskiego (co najmniej 130 os. na obszarze gmin wiejskich i/lub miejsko-wiejskich) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, pracujących w sektorze e-biznesu, m.in. z branż poligraficznej, fotograficznej, wydawniczej, muzycznej, filmowej, radiowej, teleinformatycznej, reklamy i nowych mediów, które z własnej inicjatywy, poza godz. pracy, są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnianiem lub podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności w zakresie wykorzystania technologii komputerowych.

Instrumenty wsparcia: 

 • WSPARCIE KOMPETENCJI W ZAKRESIE E-USŁUG – W ramach zadania zostało zrealizowanych 15 szkoleń zawodowych dla 150 osób z następujących tematów:
  1. Szkolenia z zakresu e-commerce(kod zawodu 524402) – 6 szkoleń w wymiarze 32h każde, łącznie dla 60 osób. Program szkoleń obejmować będzie następujące moduły: sprzedaż przez Internet, pozyskiwanie i obsługa e-klienta, wirtualizacja produktu, dostarczanie informacji, wykorzystanie cyklu życia klienta.
  2. Szkolenia z zakresu e-marketingu(kod zawodu 243106) – 6 szkoleń w wymiarze 32h każde, łącznie dla 60 osób. Program szkoleń obejmować będzie następujące moduły: marketing internetowy, skuteczna kampania reklamowa, pozycjonowanie stron, WEB copywriter.
  3. Szkolenia z zakresu e-logistyki(kod zawodu 242108) – 3 szkolenia w wymiarze 20h każde, łącznie dla 30 osób. Program szkoleń obejmować będzie następujące moduły: zarządzanie łańcuchem dostaw, identyfikacja i kalkulacja kosztów generowanych przez firmę, zarządzanie zapasami

Szkolenia przeznaczone były dla pracowników z działów marketingu/reklamy/handlu/logistyki. Były prowadzone metodą warsztatową z wykorzystaniem nowoczesnych metod interaktywnych (zadania grupowe i indywidualne, eksperymenty on-line, ćwiczenia symulacyjne, narzędzia diagnostyczne własnych umiejętności i postaw, wykłady połączone z prezentacjami multimedialnymi) przez profesjonalnych trenerów, specjalizujących się w swoich dziedzinach. Szkolenia były organizowane w trybie stacjonarnym, na terenie powiatów, z których pochodzą uczestnicy projektu, w miejscu najbliższym miejsca zamieszkania uczestników. Były prowadzone w trybie weekendowym (piątek, sobota, niedziela), poza godz. pracy.

 • WSPARCIE KOMPETENCJI W ZAKRESIE E-NARZĘDZI – W ramach zadania zostało zrealizowanych 11 szkoleń zawodowych dla 110 osób z następujących tematów:
  1. Szkolenia z zakresu obsługi profesjonalnych e-narzędzi(kody zawodu 251302,251301,251401,216601,216605) – 8 szkoleń, w tym 7 w wymiarze 32h i 1 w wymiarze 64h. Program szkoleń obejmował następujące moduły: obróbka grafiki, zarządzanie barwą, optymalizacja str. internetowych, kreacja graficzna serwisów internetowych, profesjonalny skład DTP, zaawansowane funkcje Adobe Photoshop, projektowanie stron www. W trakcie szkoleń wykorzystane zostały najnowsze profesjonalne oprogramowanie: Adobe Creative Suite5 Designe, Adobe Photoshop, Quarki Indesigne.
  2. Szkolenia z zakresu fotografii reklamowej(kody zawodu 264202, 343101) – 3 szkolenia w wymiarze 20h każde. Program szkoleń obejmował następujące moduły: teoria reklamy, warsztaty fotograficzne w zakresie fotografii studyjnej (tu: reklamowej, portretowej, kreatywnej), zasady pracy z użyciem kliku źródeł oświetlenia oraz nowoczesne metody edycji i przygotowania do druku fotografii cyfrowych, z wykorzystaniem narzędzi pakietu Adobe CS.

Szkolenia przeznaczone były dla pracowników z sektora e-biznesu z przygotowaniem graficznym. Prowadzone na wysokiej klasy sprzęcie ze specjalistycznym oprogramowaniem przez profesjonalnych trenerów, ekspertów w swoich dziedzinach. Szkolenia prowadzone metodą warsztatową (wykład i praktyczne warsztaty i ćwiczenia, praca nad własnym projektem, będą organizowane w trybie stacjonarnym, na terenie powiatów, z których pochodzą uczestnicy projektu, w miejscu najbliższym miejsca zamieszkania uczestników. Organizowane po godzinach pracy, w trybie popołudniowym 4h dziennie dwa razy w tygodniu lub w trybie weekendowym (piątek, sobota, niedziela) w zależności od preferencji beneficjentów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.