Samorząd w Unii Europejskiej 3 – Wzmocnienie potencjału zawodowego poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych

Fundacja BFKK w okresie od 01.02.2012 roku do 31.07.2013 roku realizowała projekt “Samorząd w Unii Europejskiej 3 ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Wzmocnienie potencjału zawodowego 340 pracowników administracji publicznej woj. podlaskiego (272 kobiet i 68 mężczyzn) do końca 07.2013 poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  1. Wzmocnienie potencjału kadr administracji publicznej woj. podlaskiego w zakresie stanowienia prawa oraz podniesienie poziomu wiedzy w zakresie finansów publicznych – szkolenia dla 170 pracowników administracji publicznej woj. podlaskiego (136 kobiet i 34 mężczyzn) do końca 07.2013.
  2. Zwiększenie efektywności kadr administracji publicznej woj. podlaskiego w obszarze zarządzania – szkolenia dla 170 pracowników administracji publicznej woj. podlaskiego (136 kobiet i 34 mężczyzn) do końca 07.2013.
  3. Podniesienie kompetencji kadr administracji publicznej woj. podlaskiego w obszarze obsługi klienta niepełnosprawnego i obcojęzycznego – szkolenia dla 340 pracowników administracji publicznej woj. podlaskiego (272 kobiet i 68 mężczyzn) do końca 07.2013.

W ramach projektu założono następujące działania:

  1. Szkolenia z zakresu prawno-finansowego
  2. Szkolenia z zakresu zarządzania
  3. Szkolenia z zakresu obsługi klienta niepełnosprawnego (nauka języka migowego) oraz obcojęzycznego (nauka języka obcego)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.