Data publikacji: 14.09.2017

Skuteczne systemy mobilności

Współpraca polskich i włoskich instytucji rynku pracy na rzecz zwiększania ponadnarodowej mobilności pracowników

Administrator projektu

Małgorzata Wenclik (mwenclik@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Eurocultura

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

4.3 Współpraca ponadnarodowa

Cel główny

Wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z zagranicznym partnerem służących poprawie efektywności mobilności ponadnarodowej pracowników i wdrożenie ich w formie PLATFORMY MOBILNOŚCI w Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr do końca 06.2018 roku.

Do kogo skierowany

Grupę docelową stanowią̨ członkowie sieci współpracy (co najmniej 24 os.), tj. przedstawiciele (pracownicy i osoby współpracujące z daną instytucją w obszarze tematycznym projektu) instytucji rynku pracy: BFKK – 6 osób, Eurocultura z Włoch – 6 osób oraz powiatowe urzędy pracy z terenu woj. podlaskiego – 6 osób.

Planowane efekty

Zwiększenie efektywności działań dot. mobilności ponadnarodowej pracowników w publicznych i prywatnych służbach zatrudnienia. Efektem projektu będzie wypracowanie narzędzia informatycznego – platformy mobilności. Głównym założeniem tej platformy będzie zdalne wsparcie pracownika poza granicami kraju, czego nie są w stanie zapewnić publiczne służby zatrudnienia funkcjonujące w sieci Eures ani prywatne agencje zatrudnienia.

Wartość projektu

230 862,50 PLN

Dofinansowanie

218 862,50 PLN

Okres realizacji

2017.07.01-2018.06.30