Studium podstawowych zagadnień prawnych

Fundacja BFKK w partnerstwie z Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna rozpoczęła realizację Projektu PO KL 8.1.1 STUDIUM PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ PRAWNYCH,współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowane partnerstwo daje możliwość pełnego wykorzystania doświadczenia Firmy Adwokacko-Radcowskiej, która jest odpowiedzialna za realizację szkoleń z zakresu prawa pracy i gospodarczego, ponadto jest Liderem projektu. Fundacja BFKK, z uwagi na wieloletnie doświadczenie i praktyczną wiedzę na temat wykorzystania środków unijnych oraz poprawnego przygotowywania wniosków aplikacyjnych, jest odpowiedzialna za realizację szkoleń dotyczących funduszy unijnych.

Cel projektu: Podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników i przedsiębiorców z sektora mikro i małych przedsiębiorstw w województwie podlaskim z zakresu obowiązujących przepisów prawnych.

Okres trwania projektu: od 01.04.2010 do 31.03.2011

Beneficjenci: Projekt skierowany jest do pracujących osób dorosłych, właścicieli i pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, bez względu na branżę oraz wykształcenie, kierowanych na szkolenia przez pracodawców w celu podwyższenia lub zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych. Wsparciem mogą zostać objęte przedsiębiorstwa mające siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz pracownicy z tych przedsiębiorstw zamieszkujący na terenie woj. podlaskiego.

W ramach projektu zakładamy realizację 3 rodzajów szkoleń:

 1. Wsparcie szkoleniowe – BLOK PRAWA PRACY: Przewiduje się zorganizowanie 10 szkoleń 24-godzinnych, których program obejmować będzie m.in. zagadnienia związane z nawiązywaniem stosunków pracy, stosowaniem elastycznych form pracy, kwestiami podatkowymi dotyczącymi umów cywilnoprawnych i umów o pracę.
  KOSZT: 115,00 zł
  Szkolenie zakończone
 2. Wsparcie szkoleniowe – BLOK PRAWA GOSPODARCZEGO: W ramach projektu zostanie zorganizowanych 10 szkoleń 32-godzinnych, dotyczących zagadnień prawnych, m.in. z zakresu prawa wekslowego, prawnej windykacji należności, zawierania umów z innymi przedsiębiorstwami. W ramach szkoleń zostaną przeprowadzone warsztaty ze sporządzania projektów pozwów i innych pism procesowych.
  TERMIN: VII 2010 – III 2011
  KOSZT: 147,67 zł
 3. Wsparcie szkoleniowe – BLOK FUNDUSZY UNIJNYCH: W ramach projektu zostanie zorganizowanych 5 szkoleń 16-godzinnych. Tematyka szkoleń obejmować będzie w szczególności zagadnienia dotyczące przygotowania projektu, dokumentów aplikacyjnych, jak też praktyczne ćwiczenia w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie projektu.
  KOSZT: 82,33 zł

SZKOLENIA DOFINANSOWANE W 80% Z UE!


Szkolenie z bloku funduszy unijnych:

 

„ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

Koszt szkolenia: 82,33 zł/os.

Wpłaty należy dokonać na konto:04 1020 1332 0000 1602 0658 5741, Firma Adwokacko-Radcowska Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedziba przy ul. Lipowej 2 w Białymstoku.

Terminy szkoleń:

 • 14-15.01.2011 (piątek-sobota) – prowadzi Tomasz Perkowski
 • 22-23.01.2011 (sobota-niedziela) – prowadzi Sebastian Rynkiewicz
 • 12-13.02.2011 (sobota-niedziela) – prowadzi Tomasz Perkowski
 • 26-27.02.2011 (sobota-niedziela) – prowadzi Sebastian Rynkiewicz

Prowadzący: Profesjonalni trenerzy specjalizujący się w doradztwie prawnym i finansowym, doradztwie w zarządzaniu, w zdobywaniu i wykorzystaniu środków unijnych – Tomasz Perkowski, Sebastian Rynkiewicz (TOMAS CONSULTING T. Perkowski s.j.)


Szczegółowy program szkolenia „Źródła finansowania działalności gospodarczej”

I DZIEŃ: HOTEL POD HERBEM, BIAŁYSTOK

8.00 – 9.30 Powitanie. Podstawowe źródła finansowania działalności gospodarczej ze środków publicznych.

9.30 – 9.45 Przerwa kawowa.

9.45 – 11.15 Co to jest projekt? Elementy projektu inwestycyjnego. Budżet projektu. Ćwiczenie I (budżet projektu).

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa.

11.30 – 13.00 Dotacje na inwestycje. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego – Działanie 1.4.1/1.4.2.

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa.

14.00 – 15.30 Cele projektu inwestycyjnego. Uzasadnienie projektu inwestycyjnego. Ćwiczenie 2.

 

II DZIEŃ: HOTEL POD HERBEM, BIAŁYSTOK

8.00 – 9.30 Dotacje na działalność prowadzoną na terenach wiejskich (PROW). Dotacje na rozwój działalności eksportowej (POIG 6.1, RPOWP 1.2.2)

9.30 – 9.45 Przerwa kawowa.

9.45 – 11.15 Dotacje na inwestycje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (8.1, 8.2, 4.3). Dotacje z PUP oraz POKL.

11.15 – 11.30 Przerwa kawowa.

11.30 – 13.00 Najczęściej popełniane błędy. Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa.

14.00 – 15.30 Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Pytania i odpowiedzi.

 

Więcej informacji TUTAJ


UWAGA! zmiana regulaminu rekrutacji.

Informujemy, iż w związku z wejściem nowego Rozporządzenia w projekcie mogą brać udział:

 1. pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę
 2. właściciele pełniący funkcje kierownicze
 3. wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z nigeo korzyści finansowe.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

PROGRAMY SZKOLEŃ:


SZKOLENIA DOFINANSOWANE W 80% Z UE!


Osoby do kontaktu:

 • Ewa Brajczewska-Rębowska – Koordynator projektu; tel.: 784 263 373, mail: ebrajczewska@bfkk.pl
 • Katarzyna Radziewicz; mail: kradziewicz@bfkk.pl