Data publikacji: 10.12.2017

Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej

 kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki

Administrator projektu

Marta Juchnicka email: mjuchnicka@bfkk.pl

Lider projektu

Miasto Suwałki

Partnerzy

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Realizatorzy

Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, Suwałki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

III. Kompetencje i kwalifikacje

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Wdrożenie do 31 sierpnia 2020 roku kompleksowego modelu modernizacji procesu kształcenia 3 szkół zawodowych oraz wsparcia 637 (270K, 367M) uczniów i 40 (24 K, 16M) nauczycieli szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki poprzez przygotowanie nowych programów nauczania, doradztwo kompetencji, staże zawodowe, dodatkowe formy kształcenia oraz współpracę z uczelniami wyższymi i pracodawcami.  

Do kogo skierowany

Uczniowie i nauczyciele z 3 szkół zawodowych zlokalizowanych w mieście Suwałki (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach)

Planowane efekty

Podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie ogólnym i zawodowym, doposażenie szkół

Wartość projektu

4 902 789,89 zł

Dofinansowanie

4 657 594,91 zł

Okres realizacji

01.01.2018 – 31.03.2021