Data publikacji: 11.04.2022

Technologie innowacyjne przyszłością ZST w Czartajewie

Administrator projektu

Jyztyna Żynel-Etel email: jzynel@bfkk.pl

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Powiat Siemiatycki

Realizatorzy

Zespół Szkół Technicznych im. W.St. Reymonta w Czartajewie

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE

Działanie

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Cel główny

Celem projektu jest podniesienie do końca X 2023r. kompetencji 50 (40K,10M) uczniów ZST w Czartajewie z kierunków TUF,  TE i TAK oraz doskonalenie kompetencji 11 nauczycieli (8K,3M) poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego, w tym zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów;  kursów i szkoleń; zajęć wyrównawczych; udział w targach i konkursach branżowych; studia i kursy dla nauczycieli; adaptację i wyposażenie pracowni

Do kogo skierowany

Wszyscy uczestnicy projektu to UCZNIOWIE- 50U(40K,10M) wszystkich klas z kierunków Technik ekonomista  (TE), Technik usług fryzjerskich (TUF) i Technik architektury krajobrazu (TAK) oraz NAUCZYCIELE  11N (8K,3M), w tym 4 (3K,1M) nauczycieli  kształcenia  zawodowego  Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie

Planowane efekty

Celem projektu jest podniesienie do końca X 2023r. kompetencji 50(40K,10M) uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie z kierunków Technik ekonomista, Technik usług fryzjerskich  i Technik architektury krajobrazu  oraz doskonalenie kompetencji 11 nauczycieli (8K,3M)poprzez realizację Zmodernizowanego Programu Rozwojowego.

Projekt zakłada utworzenie pracowni zawodowej dla Technik architektury krajobrazu, modernizację pracowni dla Technika ekonomista i Technika usług fryzjerskich. Uczniowie będą mogli podnieść i wzmocnić swoje umiejętności poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych: koła naukowe, wycieczki edukacyjne, kursy, staże u pracodawców oraz z zajęcia z doradcą zaw., trenerem kompetencji. Nauczyciele zawodowcy podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w szkoleniach/kursach.

 

Wartość projektu

1 456 800,8 PLN

Dofinansowanie

1 383 960,76 PLN

Okres realizacji

01.03.2022 - 30.11.2023