Data publikacji: 29.08.2018

WIEDZA I KOMPETENCJE

program podniesienia jakości oferty edukacyjnej  ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych oraz zwiększenia wykorzystania TiK w szkołach ogólnokształcących powiatu białostockiego

Administrator projektu

Iwona Pietrzak (ipietrzak@bfkk.pl)

Lider projektu

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

Partnerzy

Powiat Białostocki

Realizatorzy

I Liceum Ogólnokształcące w Łapach; Zespół Szkół w Michałowie

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

III. Kompetencje i kwalifikacje

Działanie

3.1 Kształcenie i edukacja

Cel główny

Podniesienie do końca 06.2019r. jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach oraz Zespole Szkół  w Michałowie poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych i cyfrowych 75 uczniów (47K, 28M) oraz kompetencji cyfrowych i zawodowych 28 nauczycieli (20K,8M)

Do kogo skierowany

Uczniowie i nauczyciele z I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół  w Michałowie

Planowane efekty

Nabycie kompetencji cyfrowych przez uczniów i nauczycieli, podniesienie przez uczniów kompetencji na temat predyspozycji zawodowych oraz z zakresu kompetencji kluczowych  

Wartość projektu

352 255,97 PLN

Dofinansowanie

334 570,69 PLN

Okres realizacji

01.08.2018-30.06.2019