Data publikacji: 31.01.2019

Zarządzanie wodą i technologie wody, ścieków, odpadów i gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze MŚP

Administrator projektu

Anna Moczulewska (amoczulewska@bfkk.pl)

Lider projektu

Parlament Hanzeatycki

Partnerzy

Izba Handlu Przemysłu i Rzemiosła – Litwa, Uniwersytet Techniczny w Wilnie – Litwa, Centrum Szkoleń dla Budownictwa w Wilnie – Litwa, Węgierskie Stowarzyszenie Rzemieślników w Budapeszcie – Węgry, Stowarzyszenie KONTIKI w Budapeszcie – Węgry, Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku – Polska, Nordyckie Forum Rzemiosła – Norwegia, Uniwersytet Nauk Stosowanych w Pori – Finlandia, Instytut Promocji Gospodarczej Styryjskiej Izby Handlowe – Austria, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr – Polska.

Program

ERASMUS +

Działanie

KA2 Współpraca na rzecz innowacji i wymiany

Cel główny

Projekt zakłada opracowywane i wdrażane innowacyjnych programów kształcenia na 3 poziomach nauczania, które obejmują umiejętności z obszaru technologii i zarządzania w sektorze MŚP w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i przemysłową, zarządzania ściekami, ze szczególnym uwzględnieniem procesów ekologicznych, gospodarki odpadami, oszczędzania i recyklingiem zasobów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Do kogo skierowany

Instytucje edukacyjne oraz MŚP.

Planowane efekty

Wypracowanie programów szkoleń na trzech etapach edukacji ( szkoły zawodowe, uczelni, kształcenia ustawiczne) programów szkoleń w zakresie kompetencji MŚP zarządzanie zasobami i energią.

Wartość projektu

941 365,00 €

Dofinansowanie

941 365,00 €

Okres realizacji

od 01.01.2019 do 31.12.2021