Białystok , 21.02.2023r.

1/PSDZ/RPOWP/2023 – dotyczy realizacji organizacji i realizacji cyklu 9 seminariów powiatowych w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2023-12-07 10:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/PSDZ/RPOWP/2023

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej organizacji i realizacji cyklu 9 seminariów powiatowych w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/181604

Załączniki:

Formularz ofertowy

załącznik 1_ opis przedmiotu zamówienia_2_PSDZ_RPOWP_2023

Zapytanie ofertowe_2_PSDZ_2023