2022-02-21 20:18:49

Białystok , 21.02.2022r. 1/PSDZ/RPOWP/2022 – dotyczy realizacji organizacji studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Czytaj więcej


2021-12-17 15:11:37

1/BFKK/2021 Realizacja usług księgowych. Czytaj więcej


2020-11-24 16:33:15

3/PSDZ/RPOWP/2020 – usługa pełnienia funkcji Subregionalnych Branżowych Konsultantów ds. Doradztwa Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” – cz. I-II współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Czytaj więcej


2020-11-04 20:27:56

2/PSDZ/RPOWP/2020 - Usługa informatyczna w zakresie opracowania internetowych narzędzi PSI do realizacji zadań merytorycznych w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Czytaj więcej


2020-09-16 23:09:06

1/PSDZ/RPOWP/2020 usługi Konsultanta Wojewódzkiego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem. Czytaj więcej


2020-02-13 22:08:25

1/CK/RPOWP/2020 Usługa polegająca na uczestnictwie w wizytach akredytacyjnych w szkołach zawodowych z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczących w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu szkolnictwa zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”. Czytaj więcej


2019-02-13 13:10:43

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 1/CKS/RPOWP/2019 z dnia 13.02.2019r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Czytaj więcej


2019-02-11 12:22:46

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 4/DZ/RPOWP/2019 z dnia 11.02.2019r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Czytaj więcej


2018-12-11 14:08:39

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 1/CK/RPOWP/2018 z dnia 11.12.2018r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Czytaj więcej


2018-12-07 21:30:51

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 3/NAWI/POWER/2018 z dnia 07.12.2018r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Czytaj więcej


2018-11-19 18:23:59

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 2/NAWI/POWER/2018 z dnia 19.11.2018r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Czytaj więcej


2018-10-26 16:13:53

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 3/DZ/RPOWP/2018 z dnia 26.10.2018r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Czytaj więcej


2018-10-03 17:40:56

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 3/CNS/POWER/2018 z dnia 03.10.2018r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Czytaj więcej


2018-05-18 15:15:13

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/SNR/RPOWP/2018 Czytaj więcej


2018-05-14 14:15:41

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 3/SNR/RPOWP/2018 z dnia 22.02.2018r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Czytaj więcej


2018-03-09 20:30:18

ZAPYTANIE OFERTOWE - 1ZO/SNR/RPOWP/2018 Czytaj więcej


2018-02-13 17:21:22

ZAPYTANIE OFERTOWE nr: 2/DZ/RPOWP/2018 z dnia 13.02.2018 r. prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Czytaj więcej