Białystok, dnia 31 grudnia 2021r.

1/BFKK/2021 Realizacja usług księgowych.

Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/BFKK/2021

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego

W związku z prowadzonym postępowaniem nr 1/BFKK/2021 na realizację usług księgowych, informujemy, iż do siedziby Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęła jedna oferta niepodlegającą wykluczeniu z firmy „Biuro Rachunkowe Wiktoria Białokozowicz”. W Wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej, złożonej oferta jest najkorzystniejsza.

 

 

Białystok, dnia 17 grudnia 2021r.

1/BFKK/2021 Realizacja usług księgowych.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2021-12-30 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/BFKK/2021
Zapytanie ofertowe

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr  informuje, iż w ramach swojej działalności ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usług księgowych.


Oferty z propozycją współpracy należy składać w formie pisemnej, najpóźniej w terminie do dnia 30.12.2021r. do godziny 12:00

w sekretariacie Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Zapytania ofertowego nr 1/BFKK/2021.

 

Serdecznie zachęcamy do współpracy!

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego na realizację usług księgowych 17.12.2021 Z

apytanie ofertowe usługi księgowe 17.12.2021