Białystok , 21.03.2022r.

1/PSDZ/RPOWP/2022 – dotyczy realizacji organizacji studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – informuje o wybranym wykonawcy studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

informacja o wybranym wykonawcy informacja o wybranym wykonawcy

 

Białystok , 21.02.2022r.

1/PSDZ/RPOWP/2022 – dotyczy realizacji organizacji studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2022-03-01 12:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 1/PSDZ/RPOWP/2022

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego dla nauczycieli w ramach projektu „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/94843

Załączniki:

załacznik 1_ opis przedmiotu zamówienia

załacznik 2_ Formularz ofertowy

Zapytanie oferttowe_1_PSDZ_2022