Białystok, dnia 2 stycznia 2019 r.

Znak postępowania: 2/NAWI/POWER/2018

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY

Działając na podstawie pkt 20 sekcji 6.5.2. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministerstwo Rozwoju w dniu 19 lipca 2017 r. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze wykonawcy w zapytaniu ofertowym wszczętym w trybie zasady konkurencyjności dotyczącym realizacji usługi zadania Lokalnego Menedżera 50+ związanego z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem w jednym z województw, spośród 15 województw z wyłączeniem województwa podlaskiego oraz z wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach (przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach) zatrudniających do 250 pracowników, posiadających siedzibę na terenie tego województwa oraz zatrudniających co najmniej 3 pracowników po 50 roku życia poprzez usługę audytu i szkoleń na 3 stanowiskach pracowników po 50 roku życia w ramach projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”, podaje do wiadomości następujące informacje:

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. dolnośląskim

Nazwa oferenta: Rozwijalnia Skrzydeł Katarzyna Stróżyńska, ul. Wilczycka 57, 55-093 Kiełczów

Data wpłynięcia oferty: 28.11.2018, godz. 10.50

Cena: 103,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 100

 

2) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. kujawsko-pomorskim

Nazwa oferenta: Łukasz Zachulski, ul. Szczęśliwa 2/36, 85-792 Bydgoszcz

Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 8.15

Cena: 100,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

3) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. lubelskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

4) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. lubuskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

5) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. łódzkim

Nazwa oferenta: Karol Gloc, ul. Pruślińska 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 10.50

Cena: 100,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

6) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. małopolskim

Nazwa oferenta: Paweł Szpytma Vision Perfekt & Futeralli, ul. Jana Tarnowskiego 3,        30-528 Kraków

Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 11.00

Cena: 99,63 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40 (Oferent wycofał się z podpisania umowy)

 

7) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. mazowieckim

Nazwa oferenta: Łukasz Wawak, Al. Zjednoczenia 15/55, 01-829 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 10.30

Cena: 107,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 100

 

8) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. opolskim

Nazwa oferenta: CONVICTUS Joanna Kaczmarczyk, ul. Oleska 20, 46-024 Jełowa

Data wpłynięcia oferty: 29.11.2018, godz. 10.30

Cena: 123,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 95,77

 

9) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. podkarpackim

Nazwa oferenta: Krzysztof Kaszuba, ul. Krakowska 191, 35-213 Rzeszów

Data wpłynięcia oferty: 28.11.2018, godz. 10.50

Cena: 100,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

10) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. pomorskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

11) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. śląskim

Nazwa oferenta: Kornel Ryś, Al. Pokoju 3/63, 42-207 Częstochowa

Data wpłynięcia oferty: 29.11.2018, godz. 10.40

Cena: 115,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

12) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. świętokrzyskim

Nazwa oferenta: Jakub Grzegółka, ul. Szczecińska 3/97, 25-345 Kielce

Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 10.50

Cena: 100,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 43

 

13) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. warmińsko-mazurskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

14) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. wielkopolskim

Nazwa oferenta: Beata Grudzińska, ul. Śliwkowa 2, 61-426 Poznań

Data wpłynięcia oferty: 27.11.2018, godz. 10.15

Cena: 98,40 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

15) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. zachodnio-pomorskim.

Nazwa oferenta: Fundacja AdRem, ul. Pocztowa 4/15, 70-357 Szczecin

Data wpłynięcia oferty: 29.11.2018, godz. 10.40

Cena: 100,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

 

Pełna lista podmiotów

Oferenci mogli złożyć ofertę tylko to jednej części zamówienia, odpowiadającej każdorazowo jednemu spośród 15 województw w Polsce, z wyjątkiem województwa podlaskiego, według następujących części:

1) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. dolnośląskim

Wpłynęły następujące oferty:

Nazwa oferenta: Rozwijalnia Skrzydeł Katarzyna Stróżyńska, ul. Wilczycka 57, 55-093 Kiełczów

Data wpłynięcia oferty: 28.11.2018, godz. 10.50

Cena: 103,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 100

 

2) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. kujawsko-pomorskim

Wpłynęły następujące oferty:

Nazwa oferenta: Łukasz Zachulski, ul. Szczęśliwa 2/36, 85-792 Bydgoszcz

Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 8.15

Cena: 100,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

3) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. lubelskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

4) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. lubuskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

5) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. łódzkim

Wpłynęły następujące oferty:

Nazwa oferenta: Karol Gloc, ul. Pruślińska 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 10.50

Cena: 100,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

6) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. małopolskim

Wpłynęły następujące oferty:

 1. Nazwa oferenta: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

          Data wpłynięcia oferty: 28.11.2018, godz. 8.55

          Cena: 307,50 zł brutto/1 godz.

          Ilość uzyskanych punktów: oferta nie została oceniona ze względu na przekroczenie o 25% kwoty zaplanowanej w budżecie projektu na realizację wskazanego działania

 

 1. Nazwa oferenta: Paweł Szpytma Vision Perfekt & Futeralli, ul. Jana Tarnowskiego 3, 30-528 Kraków

          Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 11.00

          Cena: 99,63 zł brutto/1 godz.

          Ilość uzyskanych punktów: 40 (Oferent wycofał się z podpisania umowy)

 

7) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. mazowieckim

Nazwa oferenta: Łukasz Wawak, Al. Zjednoczenia 15/55, 01-829 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 10.30

Cena: 107,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 100

 

8) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. opolskim

 1. Nazwa oferenta: CONVICTUS Joanna Kaczmarczyk, ul. Oleska 20, 46-024 Jełowa

          Data wpłynięcia oferty: 29.11.2018, godz. 10.30

           Cena: 123,00 zł brutto/1 godz.

           Ilość uzyskanych punktów: 95,77

 

 1. Nazwa oferenta: Dominika Bilik, ul. Sieradzka 7/105, 45-304 Opole

          Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 11.00

          Cena: 110,00 zł brutto/1 godz.

         Ilość uzyskanych punktów: 40

 

9) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. podkarpackim

Nazwa oferenta: Krzysztof Kaszuba, ul. Krakowska 191, 35-213 Rzeszów

Data wpłynięcia oferty: 28.11.2018, godz. 10.50

Cena: 100,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

10) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. pomorskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

 

11) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. śląskim

Nazwa oferenta: Kornel Ryś, Al. Pokoju 3/63, 42-207 Częstochowa

Data wpłynięcia oferty: 29.11.2018, godz. 10.40

Cena: 115,00 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

12) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. świętokrzyskim

 1. Nazwa oferenta: Jakub Grzegółka, ul. Szczecińska 3/97, 25-345 Kielce

          Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 10.50

          Cena: 100,00 zł brutto/1 godz.

          Ilość uzyskanych punktów: 43

 

 1. Nazwa oferenta: Mariusz Śnioch, ul. Kazimierza Wielkiego, 25-633 Kielce

         Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 8.15

         Cena: 95,01 zł brutto/1 godz.

         Ilość uzyskanych punktów: 40

 

13) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. warmińsko-mazurskim

Nie wpłynęła żadna oferta.

14) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. wielkopolskim

Nazwa oferenta: Beata Grudzińska, ul. Śliwkowa 2, 61-426 Poznań

Data wpłynięcia oferty: 27.11.2018, godz. 10.15

Cena: 98,40 zł brutto/1 godz.

Ilość uzyskanych punktów: 40

 

15) Usługa realizacji zadań Lokalnego Menedżera 50+ związane z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem oraz wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach w woj. zachodnio-pomorskim.

 1. Nazwa oferenta: „Jestem i Ja” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Ośrodkiem Orientacji Zawodowej Akademos+, ul. Łabędzia 42/1, 71-453 Szczecin

          Data wpłynięcia oferty: 30.11.2018, godz. 10.50

          Cena: 105,00 zł brutto/1 godz.

          Ilość uzyskanych punktów: 38,10

 

 1. Nazwa oferenta: Fundacja AdRem, ul. Pocztowa 4/15, 70-357 Szczecin

          Data wpłynięcia oferty: 29.11.2018, godz. 10.40

         Cena: 100,00 zł brutto/1 godz.

         Ilość uzyskanych punktów: 40

 

Informacja o wybranym wykonawcy_02_NAWI_POWER_2018

 

 

 

 

Białystok, dnia 29 listopada 2018 r.

Znak postępowania: 2/NAWI//POWER/2018

Dotyczy zapytania ofertowego na usługi realizacji zadania Lokalnego Menedżera 50+ związanego z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem w jednym z województw, spośród 15 województw z wyłączeniem województwa podlaskiego oraz z wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach (przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach) zatrudniających do 250 pracowników, posiadających siedzibę na terenie tego województwa oraz zatrudniających co najmniej 3 pracowników po 50 roku życia poprzez usługę audytu i szkoleń na 3 stanowiskach pracowników po 50 roku życia, w ramach projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

 

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły droga mailową w dniu 28.11.2018, Zamawiający przedstawia odpowiedzi:

 1. Pytanie: Czy zadania pierwsze i drugie mogą odbywać się równolegle?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, oba działania mogą odbywać się równolegle.

 1. Jaka kwota przewidziana jest na catering, wynajem sal, przygotowanie materiałów itp.?

Odpowiedź Zamawiającego: Stawki przewidziane na ww. wydatki nie przekraczają stawek wskazanych w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu: Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych kosztów bezpośrednich w ramach projektów współpracy ponadnarodowej PO WER.

 1. Na jakich stanowiskach pracy mogą być zatrudnione osoby 50+ biorące udział w projekcie. Czy muszą mieć dostęp do komputera?

Odpowiedź Zamawiającego: Rodzaj stanowiska pracy nie ma znaczenia. Każde stanowisko może zostać objęte audytem. Osoby te nie muszą mieć dostępu do komputera pod warunkiem, że osoba przeprowadzająca audyt będzie posiadała komputer z dostępem do Internetu. Bez komputera z dostępem do Internetu audyt nie będzie możliwy do przeprowadzenia.

 1. Czego będą dotyczyć szkolenia na stanowiskach pracy?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak jak Zamawiający opisał z Zapytaniu ofertowym w Opisie przedmiotu zamówienia, pkt (b), str. 7: szkolenia będą dotyczyć prezentacji narzędzi. Szkolenie powinno być przeprowadzone na 3-ch stanowiskach pracy, średnio2 godziny prezentacji narzędzia/szkolenia dla 3 pracowników po 50 r.ż. (łącznie 6 godzin).

Pytania i odpowiedzi z dnia 28.11.2018 – 2_NAWI_POWER_2018

 

 

Białystok, dnia 27 listopada 2018 r.

Znak postępowania: 2/NAWI/POWER/2018                        

 

Treść ogłoszenia została zmieniona:

Informuje się, iż w niniejszym zapytaniu ofertowym dokonano aktualizacji zapisu dotyczącego miejsca organizacji 3-dniowego szkolenia dla Lokalnego Menedżera 50+.

Zamawiający informuje, iż w Zapytaniu ofertowym_2_NAWI_POWER_2018_11_19, dokonano aktualizacji zapisu w następujący sposób:

 • „Dodatkowym zadaniem Lokalnego Menedżera 50+ będzie uczestnictwo w 3 dniowym szkoleniu realizowanym w Białymstoku w pierwszej połowie grudnia 2018 roku ….”

Po aktualizacji zapis otrzymuje brzmienie : 

 • „Dodatkowym zadaniem Lokalnego Menedżera 50+ będzie uczestnictwo w 3 dniowym szkoleniu realizowanym w Białymstoku i/lub w Warszawie w pierwszej połowie grudnia 2018 roku…”

Poprzez usunięcie poprzedniego załącznika, dodano nowy Załącznik: Zapytanie ofertowe_2_NAWI_POWER_zmiana_27.11.2018, zaktualizowany o wskazany powyżej fragment. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na treść zapytania ofertowego znak postępowania 2/NAWI/POWER/2018.

Zapytanie ofertowe_2_NAWI_POWER_zmiana_27.11.2018

 

 

Białystok, dnia 27 listopada 2018 r.

Znak postępowania: 2/NAWI/POWER/2018                        

 

Treść ogłoszenia została zmieniona:

Informuje się, iż w niniejszym zapytaniu ofertowym dokonano aktualizacji i uproszczenia zapisu dotyczącego sposobu wskazania ceny za realizację zadań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, iż w Załączniku nr 1 – Formularz ofertowy, w miejscu gdzie Oferent winien był wskazać oferowaną cenę, dokonano aktualizacji zapisu w następujący sposób:

 • „Oferuję wykonanie części zamówienia dotyczącej województwa ………… za cenę jednostkową za realizację zadań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, jako stawkę godzinową w przeliczeniu za 70 godzin prac eksperckich (30 godzin + 40 godzin) za cenę brutto***:”

Po aktualizacji zapis otrzymuje brzmienie : 

 • Oferuję wykonanie części zamówienia dotyczącej województwa ………… w wymiarze 70 godzin (30 godzin + 40 godzin) zadań wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, za cenę brutto za jedną godzinę***:”

Poprzez usunięcie poprzedniego załącznika, dodano nowy Załącznik nr 1 zaktualizowany o wskazany powyżej fragment. Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na treść zapytania ofertowego znak postępowania 2/NAWI/POWER/2018 i wynikają tylko i wyłącznie z omyłki pisarskiej.

Zalacznik nr 1 – Formularz ofertowy_zmiana_27.11.2018

 

 

Białystok, dnia 19 listopada 2018r.

2/NAWI/POWER/2018 Usługi realizacji zadania Lokalnego Menedżera 50+ w ramach projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

Status zapytania ofertowego: aktualny;
Termin składania ofert: 2018-11-30 15:00:00
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 2/NAWI/POWER/2018

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku przy ul. Spółdzielczej 8, 15-441 Białystok – zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi realizacji zadania Lokalnego Menedżera 50+ związanego z moderowaniem prac Lokalnego Partnerstwa Zarządzania Wiekiem w jednym z województw, spośród 15 województw z wyłączeniem województwa podlaskiego oraz z wdrożeniem narzędzi zarządzania wiekiem w 4 podmiotach (przedsiębiorstwach, organizacjach lub instytucjach) zatrudniających do 250 pracowników, posiadających siedzibę na terenie tego województwa oraz zatrudniających co najmniej 3 pracowników po 50 roku życia poprzez usługę audytu i szkoleń na 3 stanowiskach pracowników po 50 roku życia w ramach projektu “NAWIGACJA 50 PLUS – interdyscyplinarny model zapewnienia warunków do pracy osobom po 50 roku życia w mikro, małych i średnich firmach”.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150296