2020-12-23 01:49:43

43/STAŻ/IWP/RPOWP/2020 – Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” WND-RPO.03.03.01-20-0206/18 – części I-III zamówienia Czytaj więcej


2020-12-23 01:08:39

42/STAŻ/KP/RPOWP/2020 - Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Kształcimy profesjonalistów” WND-RPO.03.03.01-20-0227/19 – części I-II zamówienia Czytaj więcej


2020-12-23 00:06:18

41/STAŻ/BZP/RPOWP/2020 - Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie” WND-RPO.03.03.01-20-0186/18 – części I-II zamówienia Czytaj więcej


2020-12-22 23:36:10

40/STAŻ/KUWP/RPOWP/2020 - Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik” WND-RPO.03.03.01-20-0167/18– części I-II zamówienia Czytaj więcej


2020-12-22 22:32:22

39/STAŻ/MZK/RPOWP/2020 - Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-II zamówienia Czytaj więcej


2020-12-21 15:54:07

38/KUR/KUWP/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik ” WND-RPPD.03.03.01-20-0167/18-00 – części I-VIII zamówienia Czytaj więcej


2020-09-17 15:40:22

37/KUR/DSR2/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Dla Siemiatycz razem” Czytaj więcej


2020-07-24 23:54:24

35/KUR/PNM/RPOWP/2020 -– Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18– części I-II zamówienia Czytaj więcej


2020-06-03 15:20:15

34/STAŻ/MZK/RPOWP/2020 - Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Młodzi- zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND-RPPD.03.03.01-20-0209/18 – części I-II zamówienia Czytaj więcej


2020-06-03 14:47:10

33/STAŻ/KUPW/RPOWP/2020 - Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektu „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik” WND-RPPD.03.03.01-20-0167/18 Czytaj więcej


2020-05-27 23:41:49

32/KUR/MZK/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” Czytaj więcej


2020-05-27 15:45:33

31/KUR/DSR2/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Dla Siemiatycz razem” Czytaj więcej


2020-02-03 22:12:13

28/KUR/MZK/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” Czytaj więcej


2020-01-31 22:39:16

27/KUR/CK/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej


2020-01-31 15:07:41

26/KUR/CKS/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” Czytaj więcej


2019-12-02 14:43:01

25/KUR/PNM/RPOWP/2019 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18 – części I-VI zamówienia Czytaj więcej


2019-11-17 16:34:41

24/DOR/CK/RPOWP/2019 - Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektu: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej


2019-10-23 13:08:49

23/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 - usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – części I-IV zamówienia oraz „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” części V-VIII zamówienia Czytaj więcej


2019-05-22 11:48:10

22/KUR/CK/RPOWP/2019 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego" Czytaj więcej


2019-04-09 20:08:41

21/KUR/CK/CKS/RPOWP/2019 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” Czytaj więcej


2019-02-08 10:59:56

20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019 Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” Czytaj więcej


2018-11-23 14:14:09

15/CERT/CK/RPOWP/2018 Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”, nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 Czytaj więcej


2018-11-21 19:01:56

19/CM/DZ/RPOWP/2018 Usługa Content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie „Dobry Zawód Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0078/16-00 Czytaj więcej


2018-11-05 20:59:50

17/DOR/CK/CKS/RPOWP/2018 Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” Czytaj więcej


2018-09-18 15:10:52

16/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej


2018-07-04 17:19:26

14/CERT/CKS/RPOWP/2018 Usługi organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” Czytaj więcej


2018-05-23 14:02:24

13/KUR/CK/CKS/RPOWP/2018 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektów Czytaj więcej


2018-05-08 12:31:11

12/STAŻ/CK/CKS/RPOWP/2018 Usługi organizacji staży i praktyk zawodowych w ramach projektów Czytaj więcej


2018-03-27 20:41:23

11/DOR/DZ/RPOWP/2018 Usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów w projekcie „Dobry Zawód Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” Czytaj więcej


2018-02-24 19:06:35

10/CM/DZ/RPOWP/2018 Usługa Content marketing dla kampanii promocyjnych z elementami CI obejmująca opracowanie indywidualnych pakietów dotyczących promocji i rekrutacji dla 10–ciu szkół zawodowych w projekcie Czytaj więcej


2018-02-09 12:57:23

9/GADZ/DZ/RPOWP/2018 Dostawa gadżetów i materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji działań upowszechniająco-promocyjnych w projekcie „Dobry Zawód Fajne Życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” Czytaj więcej


2017-12-18 14:54:21

7/DRUK/CK/DZ/CNS/50+/RPOWP/2017 Usługi drukowania i usługi związane z drukowaniem w ramach projektów Czytaj więcej


2017-12-14 20:10:13

8/KUR/CK/RPOWP/2017 Realizacja szkoleń specjalistycznych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej


2017-12-01 10:35:10

6/FILMY/CK/DZ/RPOWP/2017 Usługi produkcji filmów w ramach projektów: „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Dobry zawód – fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim” Czytaj więcej


2017-11-03 14:00:44

4/CERT/CK/RPOWP/2017 Usługa organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” Czytaj więcej


2017-10-31 15:23:18

5/DOR/CK/RPOWP/2017 Usługa organizacji procesu walidacji i certyfikacji umiejętności zawodowych na poziomie zadań zawodowych dla uczniów w ramach projektu ""Centrum Kompetencji BOF - kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Czytaj więcej


2017-07-14 08:55:09

2/INFO/POWER/RPOWP/2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Czytaj więcej


2017-05-29 09:18:38

1/STAŻ/CK/RPOWP/2017 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Czytaj więcej