Białystok, dnia 14 marca 2019 r.

 Znak postępowania: 20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019 – część I zamówienia

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia, iż w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – w zakresie I części zamówienia: obejmującej realizację 324 godzin doradztwa kompetencji dla 162 uczniów (2 spotkania po 1 godzinie; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut) Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki, Zamawiający zawarł umowę o udzielenie zamówienia z Wykonawcą:

W ramach I części zamówienia – w dniu 07.03.2019 r:

Aneta Kisiel,

ul. 1 Maja 19 F,

16-503 Krasnopol

 

Informacja o udzieleniu zamówienia – część I

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 6 marca 2019 r.

Znak postępowania: 20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019 – część II zamówienia, część III zamówienia

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia, iż w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów – usługi realizowane są w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” nr UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” nr WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – w zakresie II części zamówienia: obejmującej realizację 80 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów (1 godzina doradztwa = 60 minut) Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26, 15-566 Białystok oraz w zakresie III części zamówienia: obejmującej realizację 660 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów (1 godzina doradztwa = 60 minut) Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok, Zamawiający zawarł umowę o udzielenie zamówienia z Wykonawcą:

W ramach II części zamówienia – w dniu 01.03.2019 r:

Konsorcjum: Teresa Kuczyńska, Agnieszka Haponik, Agnieszka Gobiec

reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum:

Teresę Kuczyńską,

ul. Antoniukowska 3B/55,

15-740 Białystok

 

W ramach III części zamówienia – w dniu 01.03.2019 r:

Konsorcjum: “Elektryk” Dorota Socha-Kononiuk, Renata Kukiełko,

reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum:

Dorotę Sochę-Kononiuk,

ul. Piastowska 3c m 60,

15-207 Białystok

                                 

Informacja o udzieleniu zamówienia – część II, część III zamówienia

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 5 marca 2019 r.

Znak postępowania: 20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019 – część I zamówienia

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – część I zamówienia oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – część II-III zamówienia – I część zamówienia: obejmująca realizację 324 godzin doradztwa kompetencji dla 162 uczniów (2 spotkania po 1 godzinie; 1 godzina doradztwa indywidualnego = 60 minut) Zespołu Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, ul. Sikorskiego 21, 16-400 Suwałki, jednocześnie podaje do wiadomości następujące informacje:

W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba punktów w kryterium

CENA OFERTOWA

 – 30 pkt.

Liczba punktów w kryterium

 JAKOŚĆ (INFORMACJA O ZAWODZIE) – 50 pkt.

Liczba punktów w kryterium DYSPOZYCYJNOŚĆ (GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH NA RZECZ UCZNIÓW) – 20 pkt. Razem

max – 100

 1.  Aneta Kisiel,

ul. 1 Maja 19F,

16-503 Krasnopol

30 pkt. 40 pkt. 5 pkt. 75 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Aneta Kisiel,

ul. 1 Maja 19F,

16-503 Krasnopol

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

Białystok, dnia 28 lutego 2019 r.

Znak postępowania: 20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019 – część II zamówienia

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – część I zamówienia oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – część II-III zamówienia – II część zamówienia: obejmująca realizację 80 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów (1 godzina doradztwa = 60 minut)  Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26, 15-566 Białystok, jednocześnie podaje do wiadomości następujące informacje:

W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba punktów w kryterium

CENA OFERTOWA

 – 30 pkt.

Liczba punktów w kryterium

 JAKOŚĆ (INFORMACJA O ZAWODZIE) – 50 pkt.

Liczba punktów w kryterium DYSPOZYCYJNOŚĆ (GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH NA RZECZ UCZNIÓW) – 20 pkt. Razem

max – 100

 1.  Konsorcjum: Teresa Kuczyńska, Agnieszka Haponik, Agnieszka Gobiec

ul. Antoniukowska 3B/55,

15-740 Białystok

30 pkt 20 pkt 15 pkt 65 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum: Teresa Kuczyńska, Agnieszka Haponik, Agnieszka Gobiec, reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum – Teresę Kuczyńską, ul. Antoniukowska 3B/55, 15-740 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część II

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 27 lutego 2019 r.

Znak postępowania: 20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019 – część III zamówienia

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR

ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający – Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, prowadzone w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – część I zamówienia oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – część II-III zamówienia – III część zamówienia: obejmująca realizację 660 godzin doradztwa kompetencji dla uczniów (1 godzina doradztwa = 60 minut) Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14, 15-111 Białystok, jednocześnie podaje do wiadomości następujące informacje:

W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba punktów w kryterium

CENA OFERTOWA

 – 30 pkt.

Liczba punktów w kryterium

 JAKOŚĆ (INFORMACJA O ZAWODZIE) – 50 pkt.

Liczba punktów w kryterium DYSPOZYCYJNOŚĆ (GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH NA RZECZ UCZNIÓW) – 20 pkt. Razem

max – 100

 1.  Konsorcjum: “Elektryk” Dorota Socha-Kononiuk, ul. Piastowska 3c m 60, 15-207 Białystok oraz Renata Kukiełko, ul. Wasilkowska 31, 16-010 Jurowce 30 pkt 50 pkt 20 pkt 100 pkt.

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Konsorcjum: “Elektryk” Dorota Socha-Kononiuk, ul. Piastowska 3c m 60, 15-207 Białystok oraz Renata Kukiełko, ul. Wasilkowska 31, 16-010 Jurowce

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w toku oceny merytorycznej, zawiera wszystkie wymagane dokumenty, a jej treść odpowiada treści Ogłoszenia.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część III

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

 

 

Białystok, dnia 18 lutego 2019r.

Znak postępowania: 20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść pkt. 14 ppkt. 14.8 Ogłoszenia o zamówieniu, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów. Usługi realizowane są w ramach projektów: „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00 – część I zamówienia oraz „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16 – część II-III zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

1) kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

a. I część zamówienia 20 412,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100 groszy),

b. II część zamówienia 5 360,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),

c. III część zamówienia 44 220,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100 groszy),

2) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:

a. I cześć zamówienia:

Aneta Kisiel

ul. 1 Maja 19 F,

16-503 Krasnopol

 • Cena zmówienia: 20 412,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta dwanaście złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

b. II cześć zamówienia:

Konsorcjum: Teresa Kuczyńska, ul. Antoniukowska 3B/55, 15-740 Białystok; Agnieszka Haponik, ul. Dolna 4/6, 15-521 Zaścianki; Agnieszka Gobiec, ul. Browarowa 27, 15-573 Białystok

 • Cena zmówienia: 5 360,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

c. III cześć zamówienia:

Konsorcjum: “Elektryk” Renata Kukiełko, ul. Wasilkowska 31, 16-010 Jurowce; Dorota Socha-Kononiuk, ul. Piastowska 3c m 60, 15-207 Białystok

 • Cena zmówienia: 44 220,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią Ogłoszenia,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią Ogłoszenia.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią Ogłoszenia.

 

Informacja z otwarcia ofert

Katarzyna Dołkin

Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona

 

 

Białystok, dnia 8 lutego 2019r.

20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019

Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w ramach projektów „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” i „Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki”

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2019-02-18 12:00:00
Tryb zamówienia: Usługa społeczna art. 138o Pzp
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 20/DOR/CK/CKS/RPOWP/2019

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów

 Usługi realizowane są w ramach projektów:

„Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej − kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki” UDA-RPPD.03.03.01-20-0097/16-00

– część I zamówienia

oraz

 „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” WND-RPPD.03.03.02-20-0001/16

– część II-III zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie art. 138o Pzp.

Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d2749cf0-fd2c-4c06-8329-d75885a771c4

 

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie PDF:    

Ogłoszenie o zamówieniu 20_DOR_CK_CKS_08.02.18

Załacznik nr 1.1 do Ogłoszenia – SOPZ_CKS

Załacznik nr 1.2 do Ogłoszenia – SOPZ_CK

Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – wzór umowy

Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu w formacie Word:

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do Ogłoszenia – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do Ogłoszenia – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego