Białystok, dnia 16 stycznia 2020 r.

Znak postępowania: 25/KUR/PNM/RPOWP/2019

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8  15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. IV

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” – części I-VI zamówienia WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18 – część IV zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników projektu w zakresie szkolenia Przygotowującego do egzaminu kwalifikacyjnego “Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV” w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 80 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia – 20 pkt

Razem

Max – 100

 1 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego ul. Grodzieńska 76, 16-100 Sokółka 78,02 pkt. 20 pkt. 98,02 pkt.
2.         SANNORT Sp. z o.o.

Ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz

80 pkt. 20 pkt. 100 pkt.

 

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: SANNORT Sp. z o.o.

Ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty cz.IV

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień publicznych

 

Białystok, dnia 15 stycznia 2020 r.

Znak postępowania: 25/KUR/PNM/RPOWP/2019

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8  15-441 Białystok

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. V, VI

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” – części I-VI zamówienia WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18 – część V zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników projektu w zakresie szkolenia Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie-operator i programista CNC, VI część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników projektu w zakresie szkolenia Rysunek techniczny – czytanie rysunku technicznego w branży metalowej, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część V zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 80 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia – 20 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

53,17 pkt. 20 pkt. 73,17 pkt.
2.         P.M. Uniwersum Andrzej Baranowski ul. Elektryczna 1 15-080 Białystok 62,30 pkt. 10 pkt. 72,30 pkt.
3.         AMPRO sp. z o.o. Ruda Pilczycka 23 26-234 Słupia 80 pkt. 20 pkt. 100 pkt

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: AMPRO sp. z o.o. Ruda Pilczycka 23 26-234 Słupia

 Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2.W prowadzonym postępowaniu – część VI zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 80 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia – 20 pkt

Razem

Max – 100

 1 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Grodzieńska 76 16-100 Sokółka 80 pkt. 20 pkt. 100 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Grodzieńska 76 16-100 Sokółka

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. V, VI

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień publicznych

 

 

Białystok, dnia 15 stycznia 2020 r.

Znak postępowania: 25/KUR/PNM/RPOWP/2019

 BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul.Spółdzielcza 8   15-441 Białystok

INFORMACJA   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I,II,III

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” – części I-VI zamówienia WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18 – część I zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników projektu w zakresie szkoleń Operator wózków jezdniowych, II część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników projektu w zakresie szkolenia Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi oraz III część zamówienia: przedmiotem zamówienia jest usługa realizacji szkoleń dla uczestników projektu w zakresie Spawanie metodą TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych spoinami pachwinowymi, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 80 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia – 20 pkt

Razem

Max – 100

 1 Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Grodzieńska 76 16-100 Sokółka 80 pkt. 20 pkt. 100 pkt.
2.         SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75 27-600 Sandomierz 54,04 pkt. 20 pkt. 74,04 pkt.

 

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Grodzieńska 76 16-100 Sokółka

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 80 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia – 20 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

80 pkt. 20 pkt. 100 pkt.
2.         P.M. Uniwersum Andrzej Baranowski ul. Elektryczna 1 15-080 Białystok 76,38 pkt. 10 pkt. 86,38 pkt.

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

 

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa – 80 pkt

Liczba pkt w kryterium

Termin uruchomienia szkolenia – 20 pkt

Razem

Max – 100

 1 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

80 pkt. 20 pkt. 100 pkt.
2.         P.M. Uniwersum Andrzej Baranowski ul. Elektryczna 1 15-080 Białystok 36,07 pkt. 10 pkt. 46,07 pkt.

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy:

 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok

 Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert,
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – cz . I,II,III

                        Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

                        Specjalista ds. zamówień     

 

Białystok, dnia 13 grudnia 2019 r.

Znak postępowania: 25/KUR/PNM/RPOWP/2019

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu  „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” – części I-VI zamówienia WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
  • I część zamówienia:
Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za osobę)
7 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)
 • II część zamówienia:
Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
1 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)
 • III część zamówienia:
Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
5 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)
 • IV część zamówienia:
Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
7 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)
 • V część zamówienia:
Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
8 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)
 • VI część zamówienia:
Liczba osób na szkolenie Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za ucznia)
20 2500,00 zł (słownie dwa tysiące pięćset złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
 • I cześć zamówienia:
  1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Grodzieńska 76 16-100 Sokółka
 • Cena zmówienia: 8393,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. SANNORT Sp. z o.o. ul. Ożarowska 75  27-600 Sandomierz
 • Cena zmówienia: 12 425,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • II cześć zamówienia:
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 2740,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. M. Uniwersum Andrzej Baranowski ul. Elektryczna 1  15-080 Białystok
 • Cena zmówienia: 2870,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • III cześć zamówienia:
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1  15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 17450,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. M. Uniwersum Andrzej Baranowski ul. Elektryczna 1   15-080 Białystok
 • Cena zmówienia: 38 700,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • IV cześć zamówienia:
  1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Grodzieńska 76   16-100 Sokółka
 • Cena zmówienia: 5950,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. SANNORT Sp. z o.o.  ul. Ożarowska 75   27-600 Sandomierz
 • Cena zmówienia: 5803,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset trzy złote 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • V cześć zamówienia:
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1   15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 39 600,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. M. Uniwersum Andrzej Baranowski ul. Elektryczna 1   15-080 Białystok
 • Cena zmówienia: 33800,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. AMPRO SP. z o.o.   Ruda Pilczycka 23   26-234 Słupia
 • Cena zmówienia: 26 320,00zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • VI cześć zamówienia:
  1. Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokółce Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Grodzieńska 76

16-100 Sokółka

 • Cena zmówienia: 12 980,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania listy uczestników na szkolenie od Zamawiającego na e-maila do osoby do kontaktu wskazanej w Umowie (Zał. Nr. 6 do SIWZ),
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

13121901 – informacja z otwarcia ofert

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

 

Białystok, dnia 2 grudnia 2019 r.

25/KUR/PNM/RPOWP/2019 Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia” WND-RPPD.02.01.00-20-0251/18 – części I-VI zamówienia

 

Status przetargu: aktualny;
Termin składania ofert: 2019-12-13 09:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 25/KUR/PNM/RPOWP/2019
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po 30 roku życia”

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6e935139-f08d-4bae-a374-65dae0f4048d

 

Załączniki w formacie PDF:                            

SIWZ 25_KUR_PNM

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień