Białystok, dnia 07 kwietnia 2021r.

Znak postępowania: 38/KUR/KUWP/RPOWP/2020

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. VII

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik”  WND-RPPD.03.03.01-20-0167/18 – części I-VIII zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część VII zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –40- pkt

Razem

Max – 100

 1 T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok 31,03 40 71,03
2. Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świst-Kamińska

Ul. Jacka Kaczmarskiego 2/3 81-230 Gdynia

60 40 100

 

Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Szkoła Męskiego Stylu    Świst-Kamińska Ul. Jacka Kaczmarskiego 2/3 81-230 Gdynia

 Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część VII

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

 Specjalista ds. zamówień

 

 

Białystok, dnia 07 kwietnia 2021r.

Znak postępowania: 38/KUR/KUWP/RPOWP/2020

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul.Spółdzielcza 8 15-441 Białystok

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. VI

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:: Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik”  WND-RPPD.03.03.01-20-0167/18 – części I-VIII zamówienia,

W związku z tym, że Wykonawca – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, którego oferta pierwotnie została najwyżej oceniona, uchylił się od przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków postepowania jak i również zrezygnował z dalszego uczestnictwa w postepowaniu, Zamawiający do realizacji przedmiotu zamówienia wybrał ofertę Wykonawcy – T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok, jako najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –40- pkt

Razem

Max – 100

 1 T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok 34,93 40 74,93
2 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok – oferta odrzucona, wykonawca wykluczony 60 40 100

  

  Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni wykonawcy:                                                  – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę:                                                                         – Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część VI

                                       Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

                                    Specjalista ds. zamówień

 

 

 

Białystok, dnia 02 marca 2021r.

Znak postępowania: 38/KUR/KUWP/RPOWP/2020

 

BIAŁOSTOCKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA KADR ul. Spółdzielcza 8

15-441 Białystok

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – cz. I, II, III, IV, V, VIII

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.)  Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik”  WND-RPPD.03.03.01-20-0167/18 – części I-VIII zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 1. W prowadzonym postępowaniu – część I zamówienia złożono następujące oferty:
Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –40- pkt

Razem

Max – 100

 1 T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok 60 40 100
4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 41,94 40 81,94
5. Comarch S.A. al. Jana Pawła II 39a , 31-864 Kraków 41,25 40 81,25

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono dwie oferty:
 • Nobleprog Polska Sp. z o.o. ul. Ludwika Rydygiera 2A/22, 50-249 Wrocław – Niezgodność oferty z SIWZ art. 89 ust.1 pkt.2 ustawy z dn. 29 styczniaa 2004r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz 1986 ze zm.)
 • Tomasz Czech Young Desing Academy, ul.Borówkowa 15, 15-523 Grabówka – Błedy w wyliczeniu ceny w ofercie 89 ust.1 pkt.6 ustawy z dn. 29 styczniaa 2004r. Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz 1986 ze zm.)

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2.W prowadzonym postępowaniu – część II zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –40- pkt

Razem

Max – 100

 1 T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok 60 40 100
2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 34,94 40 74,94

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3.W prowadzonym postępowaniu – część III zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 100 pkt

Razem

Max – 100

1. Lider Agnieszka Piętka ul. Szpitalna 30A, 18-200 Wysokie Mazowieckie 100 100
2. Ośrodek Szkolenia Kierowców “FILIP” Maciej Paweł Zaręba ul. Jagiellońska 7, 18-200 Wysokie Mazowieckie 87,99 74,94

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: Lider Agnieszka Piętka ul. Szpitalna 30A, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

4.W prowadzonym postępowaniu – część IV zamówienia złożono następujące oferty:

 

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –40- pkt

Razem

Max – 100

 1 T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok 60 40 100
2. Tomasz Czech Young Design Academy ul.Borówkowa 15, 15-523 Grabówka 5,63 40 45,63
3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok 52,94 40 92,94

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

5. W prowadzonym postępowaniu – część V zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –40- pkt

Razem

Max – 100

 1 T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok 60 40 100
2. Tomasz Czech Young Design Academy ul.Borówkowa 15, 15-523 Grabówka 18 40 58

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

6.W prowadzonym postępowaniu – część VIII zamówienia złożono następujące oferty:

Numer oferty Nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium

Cena ofertowa (C) – 60 pkt

Liczba pkt w kryterium

Doświadczenie trenera (D) –40- pkt

Razem

Max – 100

 1 T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok 60 40 100

     Do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: T-matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok

Uzasadnienie wyboru: Spełnienie warunków SIWZ, oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.
 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I,II, III, IV, V, VIII

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

 

Białystok, dnia 11 stycznia 2020r.

Znak postępowania: 38/KUR/KUWP/RPOWP/2020

                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający mając na względzie treść art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej powoływanej jako Pzp, prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik”  WND-RPPD.03.03.01-20-0167/18 – części I-VIII zamówienia, podaje do wiadomości następujące informacje:

 • kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

I część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę uczniów)
27 osób 40 500,00 zł

(słownie: czterdzieści tysięcy pięćset złotych)

II część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
34     osoby 51 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych)

III część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
2         osoby 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

IV część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
1         osoba 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

V część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
2 osoby 7000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

VI część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
1         osoba 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

 

VII część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
1         osoba 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)

VIII część zamówienia:

Liczba osób Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota za maksymalną liczbę nauczycieli)
1         osoba 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych)
 • firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz cena, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach:
 • I cześć zamówienia:
  1. T-matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 32 085,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Tomasz Czech Young Desing Academy Ul. Borówkowa 15, 15-523 Grabówka
 • Cena zmówienia: 62 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. NobleProg Polska Sp. z o.o. Ul. Ludwika Rydygiera 2a/22, 50-249 Wrocław
 • Cena zmówienia: 33 501,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset jeden złoty 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 45 900,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Comarch S.A. Ul. Al. Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków
 • Cena zmówienia: 46 671,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • II cześć zamówienia:
  1. T-matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. ul.Malmeda 1, 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 33 660,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 57 800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem  złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • III cześć zamówienia:
  1. Lider Agnieszka Piętka Ul. Szpitalna 30A, 18-200 Wysokie Mazowieckie
 • Cena zmówienia: 3590,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Ośrodek Szkolenia Kierowców „FILIP” Maciej Paweł Zaręba Ul. Jagiellońska 7, 18-200 Wysokie Mazowieckie
 • Cena zmówienia: 4080,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • IV cześć zamówienia:
  1. T-matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Tomasz Czech Young Desing Academy Ul. Borówkowa 15, 15-523 Grabówka
 • Cena zmówienia: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku  Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • V cześć zamówienia:
  1. T-matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Tomasz Czech Young Desing Academy Ul. Borówkowa 15, 15-523 Grabówka
 • Cena zmówienia: 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • VI cześć zamówienia:
  1. T-matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 2 920,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok
 • Cena zmówienia: 1 700,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ

 

 • VII cześć zamówienia:
  1. T-matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. ul.Malmeda 1, 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 3 480,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.
  1. Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świst Kamińska Ul. J.Kaczmarskiego 2/3, 81-230 Gdynia
 • Cena zmówienia:  1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

 

 • VIII cześć zamówienia:
  1. T-matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok
 • Cena zmówienia: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100 groszy),
 • Termin wykonania zamówienia: zgodnie z treścią SIWZ,
 • Okres gwarancji: zgodnie z treścią SIWZ.
 • Warunki płatności: zgodnie z treścią SIWZ.

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

informacja z otwarcia ofert 11.01.2021

 

Białystok, dnia 07 stycznia 2020r.

W dniu 30 grudnia 2020r. do Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr wpłynęło zapytania dotyczące ogłoszenia – znak postępowania: 38/KUR/KUWP/RPOWP/2020. Zgodnie z treścią pkt. 9 SIWZ, Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień. Treść pytań Wykonawcy w oryginalnym brzmieniu wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego znajduje się poniżej.

Pytania z dnia 30.12.2020r.

Pytanie nr 1:

 „Szanowna Pani Karolino,

w związku z przygotowaniem oferty na przeprowadzenie szkolenia część VII “Wizerunek w biznesie”, dopuszczaja państwo przeprowadzenie zajęć on-line,ze względu  na sytuację Covid 19.

Czy powinnam złożyc dwie równoległe oferty cenowe, na zajęcia stacjonarne( koszty sali, cateringu, dojazdu trenera) i zajęcia on-line, bez uwzględnienia powyższych kosztów?

Serdecznie pozdrawiam.„

Odpowiedź na pytania z dnia 30.12.2020r.

Ad. Pytanie nr 1:

Wykonawca w ofercie przedstawia jedną cenę za wykonanie zamówienia. Kalkulując cenę wykonania zamówienia powinien, co do zasady, wziąć pod uwagę przeprowadzenie szkolenia w formule stacjonarnej. Zamawiający dopuścił możliwość przeprowadzenia szkolenia w formule zdalnej w sytuacji opisanej w Załączniku nr 1 do SIWZ:

„Zorganizować i przeprowadzić szkolenie zdalne w całości  lub częściowo w zakresie zajęć teoretycznych i praktycznych (nie dotyczy zajęć praktycznych w części III zamówienia – kurs Prawo jazdy kat. B) w sytuacji wydania zaleceń sanitarnych lub prawnych ograniczeń w gromadzeniu się z powodów sanitarnych związanych z COVID-19 aktualnych na dzień realizacji szkolenia lub na wniosek Zamawiającego kierującego się każdorazowo bezpieczeństwem uczestników szkoleń w odniesieniu do bieżących, lokalnych uwarunkowań epidemicznych lub indywidualnych potrzeb związanych z aktualną sytuacją epidemiczną zgłaszanych przez uczestników projekt.”

 

Karolina Matyszewska-Marczukiewicz

Specjalista ds. zamówień

07012101

 

 

Białystok, dnia 21 grudnia 2020 r.

38/KUR/KUWP/RPOWP/2020 Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu  „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik ” WND-RPPD.03.03.01-20-0167/18-00 – części I-VIII zamówienia

Status przetargu: aktualny;       
Termin składania ofert: 2021-01-11 10:00:00
Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Zamawiający: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Numer sprawy: 38/KUR/KUWP/RPOWP/2020
Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr zaprasza do składania ofert na realizację

Usługi realizacji szkoleń specjalistycznych dla uczniów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w ramach projektu  „Kompetentny uczeń – wykwalifikowany pracownik ” WND-RPPD.03.03.01-20-0167/18-00 – części I-VIII zamówienia

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3edbc1a4-1840-47cc-8218-d7bf7cf3f489

Załączniki w formacie PDF:      

SIWZ 38_KUR_KUWP

Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ KUWP_21 12 2020

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy                      

 

Załączniki w formacie Word:

Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego