PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

WERSJA 2 (AKTUALNA)

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2021 nr 2021/BZP 00005525/02/P

. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania  
  Usługi   1.3.1   Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   67 000,00 zł   II KW 2021  
  Usługi   1.3.2   Realizacja kursów KUZ w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   250 000,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.3   Zakup usługi szkolenia – Kurs płetwonurka, Kurs pływania z elementami ratownictwa wodnego dla uczniów w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   31 500,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.4   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   60 000,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.5   Realizacja kursów i szkoleń dla uczniów w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   58 500,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.6   Realizacja szkoleń dla uczniów w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   144 200,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.7   Usługa organizacji wsparcia szkoleniowego zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu “Pracownik na miarę…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   25 000,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.8   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   22 250,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.9   Szkolenia dostosowane do potrzeb nauczycieli w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   14 000,00 zł   II kw 2021   Przedmiot zamówienia Szkolenia dostosowane do potrzeb nauczycieli w projekcie “Inwestycja w przyszłość”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 14 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.10   Realizacja kursów specjalistycznych dla nauczycieli w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   50 000,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.11   Realizacja szkoły tutorów w projekcie “Podlaska sieć doradztwa zawodowego… “   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   61 380,00 zł   IV kw 2021  
  Usługi   1.3.12   Usługa realizacji zdalnej szkoły coachingu w projekcie ” Podlaska Sieć doradztwa zawodowego…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   59 040,00 zł   IV kw 2021  

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania Opcje

BRAK DANYCH

2021_BZP 00005525_02_P (1)

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

WERSJA 1 (NIE AKTUALNA)

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2021 nr 2021/BPZ 00005525/01/P

  1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania
  Usługi   1.3.1   Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   67 000,00 zł   I KW 2021
  Usługi   1.3.2   Realizacja kursów KUZ w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   250 000,00 zł   II kw 2021
  Usługi   1.3.3   Zakup usługi szkolenia – Kurs płetwonurka, Kurs pływania z elementami ratownictwa wodnego dla uczniów w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   31 500,00 zł   I kw 2021
  Usługi   1.3.4   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   60 000,00 zł   I kw 2021
  Usługi   1.3.5   Realizacja kursów i szkoleń dla uczniów w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   58 500,00 zł   I kw 2021
  Usługi   1.3.6   Realizacja szkoleń dla uczniów w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   144 200,00 zł   II kw 2021
  Usługi   1.3.7   Usługa organizacji wsparcia szkoleniowego zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu “Pracownik na miarę…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   15 000,00 zł   I kw 2021
  Usługi   1.3.8   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   22 250,00 zł   II kw 2021
  Usługi   1.3.9   Szkolenia dostosowane do potrzeb nauczycieli w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   14 000,00 zł   I kw 2021
  Usługi   1.3.10   Realizacja kursów specjalistycznych dla nauczycieli w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   50 000,00 zł   II kw 2021
  Usługi   1.3.11   Realizacja szkoły tutorów w projekcie “Podlaska sieć doradztwa zawodowego… “   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   61 380,00 zł   IV kw 2021
  Usługi   1.3.12   Usługa realizacji zdalnej szkoły coachingu w projekcie ” Podlaska Sieć doradztwa zawodowego…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   59 040,00 zł   IV kw 2021

 

 

  1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania Opcje

BRAK

2021_BZP 00005525_01_P

2021_BZP 00005525_01_P.pdf.xml