AKTUALNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2023

W załączeniu dokument

2023_BZP 00019125_02_P

 

AKTUALNY PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

W załączeniu dokument

2022_BZP 00024485_06_P

 

 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2022

1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania Opcje
  Usługi   1.3.1   Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w projekcie “Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   26 800,00 zł   I kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w projekcie “Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego…”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 26 800,00 zł, Termin wszczęcia postępowania I kw 2022
  Usługi   1.3.2   Realizacja kursów KUZ w projekcie “Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia modernizacji systemu kształcenia zawodowego…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   10 500,00 zł   I kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów KUZ w projekcie “Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia modernizacji systemu kształcenia zawodowego…”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 10 500,00 zł, Termin wszczęcia postępowania I kw 2022
  Usługi   1.3.3   Usługi doradztwa ecokompetencji dla uczniów w projekcie “EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   100 000,00 zł   I kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Usługi doradztwa ecokompetencji dla uczniów w projeckie “EcoCentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji …”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 100 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania I kw 2022
  Usługi   1.3.4   Usługa szkoły tutorów w projekcie “Podlaska sieć doradztwa zawodowego…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   61 380,00 zł   II kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Usługa szkoły tutorów w projekcie “Podlaska sieć doradztwa zawodowego…”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 61 380,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2022
  Usługi   1.3.5   Usługa realizacji zadalnej szkoły coachingu w projekcie “Podlaska Sieć Doradztwa zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   59 040,00 zł   II kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Usługa realizacji zadlnej szkoły coachingu w projekcie “Podlaska Sieć Doradztwa zawodowego …”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 59 040,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2022
  Usługi   1.3.6   Realizacja szkoleń dla uczniów w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   53 400,00 zł   II kw. 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja szkoleń dla uczniów w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 53 400,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw. 2022
  Usługi   1.3.7   Realizacja kursów i szkoleń dla uczniów w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   48 710,00 zł   II kw. 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów i szkoleń dla uczniów w projekcie “Inwestycja w przyszłość”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 48 710,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw. 2022
  Usługi   1.3.8   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   16 000,00 zł   II kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w projekcie “Inwestycja w przyszłość”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 16 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2022
  Usługi   1.3.9   Realizacja kursów i szkoleń dla uczniów w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy – 2 edycja”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   87 250,00 zł   II kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów i szkoleń dla uczniów w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy – 2 edycja”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 87 250,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2022
  Usługi   1.3.10   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy – 2 edycja”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   7 900,00 zł   II kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy – 2 edycja”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 7 900,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2022
  Usługi   1.3.11   Realizacja staży zawodowych dla nauczycieli w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy – 2 edycja”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   20 000,00 zł   I kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja staży zawodowych dla nauczycieli w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy – 2 edycja”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 20 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania I kw 2022
  Usługi   1.3.12   Realizacja staży zawodowych dla uczniów w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy – 2 edycja”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   95 000,00 zł   I kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja staży zawodowych dla uczniów w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy – 2 edycja”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 95 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania I kw 2022
  Usługi   1.3.13   Realizacja staży zawodowych dla nauczycieli w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców w Mońkach”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   10 000,00 zł   I kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja staży zawodowych dla nauczycieli w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców w Mońkach”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 10 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania I kw 2022
  Usługi   1.3.14   Realizacja staży zawodowych dla uczniów w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców w Mońkach”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   72 000,00 zł   I kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja staży zawodowych dla uczniów w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców w Mońkach”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 72 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania I kw 2022
  Usługi   1.3.15   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych w projekcie ” Budujemy przyszłość zawodowców w Mońkach”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   245 642,00 zł   II kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów i szkoleń zawodowych w projekcie ” Budujemy przyszłość zawodowców w Mońkach”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 245 642,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2022
  Usługi   1.3.16   Organizacja i realizacja wycieczek, spotkań w projekcie ” Budujemy przyszłość zawodowców w Mońkach”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   192 000,00 zł   II kw 2022  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Organizacja i realizacja wycieczek, spotkań w projekcie ” Budujemy przyszłość zawodowców w Mońkach”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 192 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2022

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania Opcje

BRAK DANYCH

2022_BZP 00024485_02_P

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

Plan postępowań na rok 2021 Opublikowany aktualny

 
 1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania Opcje
  Dostawy   1.2.1   Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych w ramach projektów „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród ucz….””   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   142 296,00 zł   III kw  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych w ramach projektów „Podlaski uczeń cyfrowego świata – projekt rozwoju kompetencji cyfrowych wśród ucz….””, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 142 296,00 zł, Termin wszczęcia postępowania III kw
  Dostawy   1.2.2   Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF ……”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   302 400,00 zł   III kw  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, akcesoriów komputerowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF ……”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 302 400,00 zł, Termin wszczęcia postępowania III kw
  Dostawy   1.2.3   Dostawa na wyposażenie wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytal…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   220 458,00 zł   IV kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Dostawa na wyposażenie wzorcowej Pracowni Ergonomii Pracy (PEP) realizowana w ramach projektu „praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pracowników w wieku emerytal…”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 220 458,00 zł, Termin wszczęcia postępowania IV kw 2021
  Usługi   1.3.1   Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   67 000,00 zł   II KW 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 67 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II KW 2021
  Usługi   1.3.2   Realizacja kursów KUZ w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   250 000,00 zł   II kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów KUZ w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 250 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.3   Zakup usługi szkolenia – Kurs płetwonurka, Kurs pływania z elementami ratownictwa wodnego dla uczniów w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   31 500,00 zł   II kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Zakup usługi szkolenia – Kurs płetwonurka, Kurs pływania z elementami ratownictwa wodnego dla uczniów w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 31 500,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.4   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   60 000,00 zł   II kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów w projekcie “Inwestycja w przyszłość”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 60 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.5   Realizacja kursów i szkoleń dla uczniów w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   58 500,00 zł   II kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów i szkoleń dla uczniów w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 58 500,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.6   Realizacja szkoleń dla uczniów w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   144 200,00 zł   II kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja szkoleń dla uczniów w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 144 200,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.7   Usługa organizacji wsparcia szkoleniowego zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu “Pracownik na miarę…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   25 000,00 zł   II kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Usługa organizacji wsparcia szkoleniowego zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu “Pracownik na miarę…”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 25 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.8   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   22 250,00 zł   II kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 22 250,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.9   Szkolenia dostosowane do potrzeb nauczycieli w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   14 000,00 zł   II kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Szkolenia dostosowane do potrzeb nauczycieli w projekcie “Inwestycja w przyszłość”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 14 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.10   Realizacja kursów specjalistycznych dla nauczycieli w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   50 000,00 zł   II kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja kursów specjalistycznych dla nauczycieli w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 50 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.11   Realizacja szkoły tutorów w projekcie “Podlaska sieć doradztwa zawodowego… “   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   61 380,00 zł   IV kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Realizacja szkoły tutorów w projekcie “Podlaska sieć doradztwa zawodowego… “, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 61 380,00 zł, Termin wszczęcia postępowania IV kw 2021
  Usługi   1.3.12   Usługa realizacji zdalnej szkoły coachingu w projekcie ” Podlaska Sieć doradztwa zawodowego…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   59 040,00 zł   IV kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia Usługa realizacji zdalnej szkoły coachingu w projekcie ” Podlaska Sieć doradztwa zawodowego…”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 59 040,00 zł, Termin wszczęcia postępowania IV kw 2021
  Usługi   1.3.13   opracowania informatycznego w zakresie opracowania internetowych narzędzi do realizacji zadań merytorycznych w projekcie „Praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pr…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   441 600,00 zł   III kw 2021  Szczegóły > Przedmiot zamówienia opracowania informatycznego w zakresie opracowania internetowych narzędzi do realizacji zadań merytorycznych w projekcie „Praca60plus: interdyscyplinarny model przedłużenia aktywności zawodowej pr…”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 441 600,00 zł, Termin wszczęcia postępowania III kw 2021

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania Opcje

BRAK DANYCH

2021_BZP 00005525_04_P

WERSJA 2 ( NIE AKTUALNA)

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2021 nr 2021/BZP 00005525/02/P

. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania  
  Usługi   1.3.1   Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   67 000,00 zł   II KW 2021  
  Usługi   1.3.2   Realizacja kursów KUZ w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   250 000,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.3   Zakup usługi szkolenia – Kurs płetwonurka, Kurs pływania z elementami ratownictwa wodnego dla uczniów w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   31 500,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.4   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   60 000,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.5   Realizacja kursów i szkoleń dla uczniów w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   58 500,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.6   Realizacja szkoleń dla uczniów w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   144 200,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.7   Usługa organizacji wsparcia szkoleniowego zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu “Pracownik na miarę…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   25 000,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.8   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   22 250,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.9   Szkolenia dostosowane do potrzeb nauczycieli w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   14 000,00 zł   II kw 2021   Przedmiot zamówienia Szkolenia dostosowane do potrzeb nauczycieli w projekcie “Inwestycja w przyszłość”, Przewidywany tryb/procedura zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy, Orientacyjna wartość zamówienia 14 000,00 zł, Termin wszczęcia postępowania II kw 2021
  Usługi   1.3.10   Realizacja kursów specjalistycznych dla nauczycieli w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   50 000,00 zł   II kw 2021  
  Usługi   1.3.11   Realizacja szkoły tutorów w projekcie “Podlaska sieć doradztwa zawodowego… “   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   61 380,00 zł   IV kw 2021  
  Usługi   1.3.12   Usługa realizacji zdalnej szkoły coachingu w projekcie ” Podlaska Sieć doradztwa zawodowego…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   59 040,00 zł   IV kw 2021  

2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania Opcje

BRAK DANYCH

2021_BZP 00005525_02_P (1)

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2021

WERSJA 1 (NIE AKTUALNA)

zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.02.2021 nr 2021/BPZ 00005525/01/P

  1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania
  Usługi   1.3.1   Usługi doradztwa kompetencji dla uczniów w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   67 000,00 zł   I KW 2021
  Usługi   1.3.2   Realizacja kursów KUZ w projekcie „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego …”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   250 000,00 zł   II kw 2021
  Usługi   1.3.3   Zakup usługi szkolenia – Kurs płetwonurka, Kurs pływania z elementami ratownictwa wodnego dla uczniów w projekcie ” Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   31 500,00 zł   I kw 2021
  Usługi   1.3.4   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla uczniów w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   60 000,00 zł   I kw 2021
  Usługi   1.3.5   Realizacja kursów i szkoleń dla uczniów w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   58 500,00 zł   I kw 2021
  Usługi   1.3.6   Realizacja szkoleń dla uczniów w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   144 200,00 zł   II kw 2021
  Usługi   1.3.7   Usługa organizacji wsparcia szkoleniowego zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników projektu “Pracownik na miarę…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   15 000,00 zł   I kw 2021
  Usługi   1.3.8   Realizacja kursów i szkoleń zawodowych dla nauczycieli w projekcie “Budujemy przyszłość zawodowców ZSOiZ w Czyżewie”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   22 250,00 zł   II kw 2021
  Usługi   1.3.9   Szkolenia dostosowane do potrzeb nauczycieli w projekcie “Inwestycja w przyszłość”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   14 000,00 zł   I kw 2021
  Usługi   1.3.10   Realizacja kursów specjalistycznych dla nauczycieli w projekcie “Kształcimy profesjonalistów”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   50 000,00 zł   II kw 2021
  Usługi   1.3.11   Realizacja szkoły tutorów w projekcie “Podlaska sieć doradztwa zawodowego… “   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   61 380,00 zł   IV kw 2021
  Usługi   1.3.12   Usługa realizacji zdalnej szkoły coachingu w projekcie ” Podlaska Sieć doradztwa zawodowego…”   Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy   59 040,00 zł   IV kw 2021

 

 

  1. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Rodzaj zamówienia Pozycja Planu Przedmiot zamówienia Przewidywany tryb/procedura zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Termin wszczęcia postępowania Opcje

BRAK

2021_BZP 00005525_01_P

2021_BZP 00005525_01_P.pdf.xml