“Dobry zawód – fajne życie”

Zespół badawczy realizuje badanie „Popyt na kwalifikacje w kontekście stanowisk i warunków pracy lokalnych przedsiębiorców” w subregionie białostockim. Obecnie zrealizowano 30 badań stanowisk. W październiku rozpoczną się badania w subregionie bielskim, zaś w subregionie białostockim zostaną zakończone we wrześniu. Opracowano ankietę w wersji elektronicznej do wprowadzania danych z badań. W ramach badania identyfikowane są „fajne zawody” jako inspiracja do pomysłu na ścieżkę zawodową dla uczniów. Przykład od Małgorzaty Wenclik która realizowała badanie w cukierni:

Pani Karolina Korolczuk jest właścicielką cukierni „Pani K” i absolwentką Zespołu Szkół Gastronomicznych w Białymstoku. Brała udział w badaniach firm w ramach realizowanego przez BFKK projektu „Dobry zawód, Fajna przyszłość”. Pani Karlina jest doskonałym przykładem osoby, która zrealizowała swoje marzenia poprzez trafny wybór zawodu i ścieżki kariery zawodowej. Jej doświadczenia, które wpłynęły na wybór zawodu cukiernik, były przede wszystkim związane z uczestnictwem w stażach zagranicznych, które odbyła w ramach programu Erasmus. Dzięki tym doświadczeniom i kontaktom z cukiernikami z Francji, Niemiec i Włoch, budowała wyobrażenia o swojej cukierni-kawiarni.