EGZAMINY ZAWODOWE W OBSZARZE TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNYM

W dniach 24.04.2018- 27.04.2018r. odbyły się egzaminy sprawdzające z zadań zawodowych, w obszarze kształcenia turystyczno- gastronomicznym. Do egzaminów przystąpiło 19 osób, wszystkie osoby zdały egzamin pozytywnie.