Forum KMG w Białymstoku

W ramach projektu KOMPETENCJE mają GŁOS – rozwój kompetencji obywatelskich samorządów uczniowskich szkół zawodowych; Priorytet 3 Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w dniu 20 grudnia 2023 roku odbyło się spotkanie subregionalne naszego Forum w Białymstoku z głównym udziałem szkół: Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku  (gospodarz spotkania) oraz Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach (w roli gościa). W spotkaniu wzięło udział 69 uczniów oraz ich opiekunowie i nauczyciele.