Spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie Grupy roboczej ds. walidacji i certyfikacji w ramach projektu “Centrum Kompetencji BOF – Kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” odbędzie się w formie wideokonferencji w zaplanowanym terminie:

Grupa robocza ds. walidacji i certyfikacji – 21 kwietnia 2020 r w godzinach 12:00 – 16:00