Spotkanie Grupy Roboczej

Spotkanie Grupy Roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF  w ramach projektu “Centrum Kompetencji BOF – Kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” odbędzie się w formie wideokonferencji w zaplanowanym terminie:

Grupa robocza ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF – 27 kwietnia 2020 r w godzinach 9:00 – 13:00