Harmonogram wsparcia

W związku z opublikowanym harmonogramem wsparcia nasze stanowisko negocjacyjne przesyłane będzie do grantobiorców do planowanego w specyfikacji innowacji terminu rozpoczęcia testu:

· do 15 września dla testów rozpoczynających się w październiku (oraz w planowanych terminach wcześniejszych)

· do 15 października dla testów rozpoczynających się w listopadzie lub grudniu 2017 roku

· do 15 listopada dla testów rozpoczynających się w styczniu i lutym 2018 roku

· do 30 listopada dla testów rozpoczynających się po lutym 2018 roku

W razie pilnej i uzasadnionej konieczności podjęcia działań poza przedstawionym harmonogramem prosimy o kontakt mailowy z Przewodniczącym Kapituły Innowacji (mskarzynski@bfkk.pl) – “Czas na staż”