Konferencja JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ

W dniu 30 czerwca 2022 roku, w siedzibie  Białostockiego Parku Naukowo – Technologicznego  odbyła się konferencji  podsumowująca realizację projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” pt. JAKOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ. Organizatorami  konferencji byli: Miasto Białystok, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku oraz Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr. Prezydent Tadeusz Truskolaski rozpoczął konferencję  oraz przywitał przybyłych gości. Pani Dyrektor Bożena Barbara Krasnodębska przedstawiła rezultaty projektu wypracowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. Pan prof. Bogusław Plawgo, Prezes  Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr omówił podczas prezentacji efekty realizacji projektu. Pani Dorota Perło, Dyrektor Biura Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, omówiła założenia strategii Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Fundusze europejskie dla Podlaskiego zaprezentował Marcin Sidorczuk zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.  W drugiej części spotkania Pani prof. Cecylia Sadowska-Snarska, wiceprzewodnicząca Białostockiej  Komisji Akredytacyjnej, podsumowała efekty prac Białostockiej Komisji Akredytacyjnej i omówiła działania na rzecz poprawy  jakości kształcenia zawodowego podejmowane przez poszczególne szkoły mające siedzibę na terenie na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Przedstawicielom 13 szkół z Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego:  Zespołowi Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku,  Zespołowi Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, Zespołowi  Szkół Gastronomicznych w Białymstoku,  Zespołowi Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, Zespołowi Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku, Zespołowi Szkół Rolniczych w Białymstoku, Zespołowi Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku,  Zespołowi Szkół Technicznych im. Gen. Władysława Andresa w Białymstoku, Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Kpt. Władysława Wysockiego w Białymstoku, Zespół Szkół Zawodowych nr 5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku,  Zespołowi Szkół nr 16 w Białymstoku, Zespołowi Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach oraz Zespołowi Szkół w Czarnej Białostockiej wręczono statuetki będące wyrazem uznania za prace włożoną w  działania na rzecz podnoszenia jakości w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb pracodawców.

 

Prezentacja BFKK

Prezentacja CKU

Prezentacja EFS

Prezentacja BOF