Konferencja znaczenie ZSK w doradztwie zawodowym

Jakie znaczenie ma ZSK w planowaniu kariery zawodowej? Jak wykorzystać ZSK podczas opracowywania indywidualnego planu działania? Jaka jest rola doradztwa zawodowego w kontekście wspierania polityki na rzecz uczenia się przez całe życie z uwzględnieniem zasobów ZSK? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można będzie uzyskać podczas konferencji Ośrodka Rozwoju Edukacji „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”. Zapraszamy do udziału. 

Więcej szczegółów pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2020/10/konferencja-zintegrowany-system-kwalifikacji-miedzy-teoria-a-praktyka/