Międzynarodowa Konferencja Edukacyjna „Human Resources and Workplace Innovations for MSP”

W dniu 11 stycznia 2022 przedstawiciele Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr uczestniczyli w  zdalnej Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej pt. „Human Resources and Workplace Innovations for MSP” („Zasoby ludzkie i innowacje w miejscu pracy dla MSP”).

Konferencja poświęcona była konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Europie oraz ich zdolności innowacyjnej. Poruszano tematy związane z deficytem wykwalifikowanych pracowników oraz likwidowaniu rozbieżności pomiędzy wymaganiami dotyczących kwalifikacji a popytem. Na konferencji zostały przedstawione i omówione kompleksowe rozwiązania w zakresie wsparcia realizacji innowacji w miejscu pracy w MŚP, które zostały opracowane, przetestowane oraz wdrożone w różnych warunkach lokalnych w wielu krajach.