Podlaskie Dni Kompetencji Zawodowych

W ramach Podlaskich Dni Kompetencji Zawodowych w dniach 26-27 października 2023 w Hotelu Traugutta 3 w Białymstoku odbyła się wojewódzka konferencja pt: Wyzwania i szanse kształcenia zawodowego zorganizowana przez Białostocką Fundacja Kształcenia Kadr wraz z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. W pierwszej części konferencji plenarnej były wystąpienia dotyczące ważnych i aktualnych dylematów kształcenia zawodowego w woj. podlaskim dotyczące funduszy europejskich dla Podlaskiego 2021-2027 – Europejski Fundusz Społeczny dla edukacji, wyzwania i dylematy kształcenia zawodowego analiza potrzeb pracodawców w woj. podlaskim oraz dalszej działalności Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego. W dalszej cześć odbyły się debaty w trzech kluczowych obszarach związanych z wyzwaniami kształcenia zawodowego:

  1. Pracodawcy- potrzeby pracodawców a kształcenie zawodowe
  2. Szkoła – doradztwo kompetencji w kształceniu zawodowym
  3. Uczeń– szkoła zawodowa wobec talentów i specjalnych potrzeb

 

W debatach uczestniczyli eksperci, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Poradni Psychologiczno Pedagogicznych, Centrum Edukacji Nauczycieli, Dyrektorzy Szkół i doradcy zawodowi, Pracodawców, Instytucji Otoczenia Biznesu. Obecność wielu interesariuszy mających realny wpływ na jakość edukacji zawodowej w naszym województwie, uczyniła konferencję początkiem rozważań o wyzwaniach kształcenia zawodowego i efektywniejszego wykorzystania możliwości jakie dają Fundusze Europejskie dla Podlaskiego w nowym okresie programowania 2021-2027