posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego

W dniu 02 października br. odbyło się posiedzenie Białostockiej Komisji Akredytacyjnej ds. Szkolnictwa Zawodowego w trakcie którego dokonano oceny 4 szkół zawodowych z BOF, a mianowicie: Zespołu Szkół Budowlano-Geodezyjnych w Białymstoku, Zespołu Szkól Gastronomicznych w Białymstoku, Zespołu Szkól Nr 5 w Białymstoku oraz Zespołu Szkól Nr 16 w Białymstoku.