Poznaj stanowiska pracy – Dobry zawód fajne życie

W ramach popularyzacji kształcenia zawodowego przedstawiamy uczniom kolejny obszar kształcenia –  administracyjno-usługowy.