Projekty badawczo – wdrożeniowe w szkołach

Efekty prac w projektów badawczo- wdrożeniowych w roku szkolnym 2017/2018 są widoczne w szkołach –  na zdjęciu Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku z projektem „Dress code w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec”. Zapraszamy do udziału w II Edycji realizacji projektów – szczegóły:

Zapraszamy uczniów do realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF”.