Projekty BFKK upowszechniane jako dobre praktyki przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

W ramach seminariów pt: „RAZEM NA RZECZ ROZWOJU REGIONU. JST partnerem we wdrażaniu doradztwa zawodowego w systemie oświaty” realizowanych  przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”, którego celem projektu jest stworzenie ram efektywnego doradztwa zawodowego w systemie oświaty upowszechniane są dobre praktyki z terenu całego kraju w tym obszarze.

Wśród dobrych praktyk i upowszechnianych rozwiązań jest promowanych 7 inicjatyw, w tym aż 2 projekty naszej Fundacji !

„Dobry zawód-fajne życie – popularyzacja kształcenia zawodowego w województwie podlaskim”, w którym jesteśmy pomysłodawcą i liderem oraz „Centrum Kompetencji BOF – Kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” – projekt realizowany przez Miasto Białystok (Lider) i BFKK (Partner).

 

Cieszymy się z wyróżnienia i docenienia naszych działań związanych z rozwojem kompetencji i modelu doradztwa popytowego.