Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – maj 2022

Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – dyżury doradców kompetencyjnych

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie stanowiskach pracy na terenie BOF wymagających kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami.
  • Udzielanie informacji o możliwościach i zaletach podnoszenia kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami na rzecz uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego.
  • Konsultacje dla uczniów szkół zawodowych chcących zaplanować lub skorygować swoją edukację, tak by uwzględniała najwięcej ekologicznych aspektów zarządzania energią i zasobami w firmach, technologii ekologicznej poprzez dodatkowe staże i szklenia specjalistyczne wykraczające poza aktualną ofertę edukacyjną szkoły, projektu czy tworzonego IPD.
  • Ocena wspólnie z zainteresowanymi jakie umiejętności zawodowe posiadają i czy zasadny jest proces ich walidacji i certyfikacji.
  • Udzielanie informacji o kompetencjach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy; wstępnie rozpoznanie potrzeby i możliwości kandydata oraz posiadane przez niego efekty uczenia się w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb kompetencyjnych w ramach badania potrzeb kompetencyjnych pracodawców.
  • Wsparcie kandydata w  uzupełnianiu portfolio.
  • Sporządzanie bilansu zawodowo-edukacyjnego kandydata.
  • Prezentacja informacji o stanowiskach pracy i zielonych zadaniach zawodowych gromadzonych na platformie internetowej projektu, prezentację filmów prezentujących zadania zawodowe, technologie, rozwiązania w firmach, możliwe do wdrożenia w ofertę edukacyjną szkoły (w ramach warsztatów szkolnych oraz/lub programu praktyk i staży u przedsiębiorców).

 

02.05.2022 – nieczynne

04.05.2022 – nieczynne

05.05.2022  – nieczynne

06.05.2022 –  nieczynne

09.05.2022 – nieczynne

10.05.2022 – nieczynne

11.05.2022 – 8:00 –  13:00

12.05.2022 – nieczynne

13.05.2022 – nieczynne

16.05.2022 – 8:00 –  13:00

17.05.2022 – 8:00 –  13:00 

18.05.2022 – 8:00 –  14:00 

19.05.2022 – 8:00 –  14:00 

20.05.2022 – 8:00 –  14:00 

23.05.2022 – 8:00 –  14:00 

24.05.2022 – 8:00 –  14:00 

25.05.2022 – 8:00 –  13:00 

26.05.2022 – 8:00 –  13:00   

27.05.2022 – 8:00 –  13:00

30.05.2022 – 8:00 – 13:00

31.05.2022 – nieczynne