Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – sierpień 2022

Prowadzenie punktu konsultacyjnego w zakresie ecoKompetencji – dyżury doradców kompetencyjnych

  • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie stanowiskach pracy na terenie BOF wymagających kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami.
  • Udzielanie informacji o możliwościach i zaletach podnoszenia kompetencji w zakresie gospodarowania energią i zasobami na rzecz uczniów i słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego.
  • Konsultacje dla uczniów szkół zawodowych chcących zaplanować lub skorygować swoją edukację, tak by uwzględniała najwięcej ekologicznych aspektów zarządzania energią i zasobami w firmach, technologii ekologicznej poprzez dodatkowe staże i szklenia specjalistyczne wykraczające poza aktualną ofertę edukacyjną szkoły, projektu czy tworzonego IPD.
  • Ocena wspólnie z zainteresowanymi jakie umiejętności zawodowe posiadają i czy zasadny jest proces ich walidacji i certyfikacji.
  • Udzielanie informacji o kompetencjach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy; wstępnie rozpoznanie potrzeby i możliwości kandydata oraz posiadane przez niego efekty uczenia się w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb kompetencyjnych w ramach badania potrzeb kompetencyjnych pracodawców.
  • Wsparcie kandydata w  uzupełnianiu portfolio.
  • Sporządzanie bilansu zawodowo-edukacyjnego kandydata.
  • Prezentacja informacji o stanowiskach pracy i zielonych zadaniach zawodowych gromadzonych na platformie internetowej projektu, prezentację filmów prezentujących zadania zawodowe, technologie, rozwiązania w firmach, możliwe do wdrożenia w ofertę edukacyjną szkoły (w ramach warsztatów szkolnych oraz/lub programu praktyk i staży u przedsiębiorców).

 

01.08.2022 – nieczynne

02.08.2022 – nieczynne

03.08.2022  – nieczynne

04.08.2022 –  nieczynne

05.08.2022 – nieczynne

08.08.2022 – 8:00 – 12:00

09.08.2022 – 8:00 – 12:00

10.08.2022 – 8:00 – 12:00  

11.08.2022 – 8:00 – 12:00

12.08.2022 – 8:00 – 12:00

15.08.2022 – nieczynne

16.08.2022 – 8:00 – 12:00 

17.08.2022 – 8:00 – 12:00

18.08.2022 – 8:00 – 12:00

19.08.2022 – 8:00 – 12:00

22.08.2022 – 8:00 – 12:00   

23.08.2022 – 8:00 – 12:00

24.08.2022 – 8:00 – 12:00

25.08.2022 – 8:00 – 12:00

26.08.2022 – 8:00 – 12:00

29.08.2022 – 8:00 – 12:00

30.08.2022 – 8:00 – 12:00

31.08.2022 – 8:00 -12:00