Realizacja projektu grantowego

 

Fundacja Pedagogium, Grantobiorca w projekcie “CZAS NA STAŻ – Granty dla innowatorów społecznych oferujących nowe rozwiązania praktycznej nauki zawodu w przejściu z edukacji do pracy” od 23.10.2017 realizuje projekt “Student resocjalizatorem”. Studenci resocjalizacji mają okazję przez pięć miesięcy towarzyszyć trzem byłym skazanym w ponownym wejściu w ramy społeczeństwa, asystując przy rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, np.: poszukiwaniu mieszkania, poszukiwaniu pracy, wsparciu w kontaktach z kuratorem sądowym, wprowadzaniu w relacje społeczne i naukę.

 

Trwają negocjacje budżetów grantów złożonych do konkursu. Aktualnie przekazaliśmy 18 stanowisk negocjacyjnych KI oraz systematycznie przygotowujemy wspólne stanowiska będące podstawą do podpisania umów o powierzenie grantu. W dniu 20 października podpisujemy 5 umowę z grantobiorcą z Warszawy w zakresie nowej metody zdobywania doświadczeń praktycznych przez studentów resocjalizacji opiekujących się w trakcie stażu więźniami opuszczającymi zakład karny. W ramach grantu wynajęte zostaną dla więźniów mieszania treningowe wraz programem stażu uczącego więźnia poruszania się po mieście i na wolności. W tym przypadku asystentem uwolnionego pensjonariusza będzie właśnie student.