Rozpoczęliśmy realizację projektu “Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej – kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki”

 

Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej 

kompleksowy model modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie miasta Suwałki

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Oś: III. Kompetencje i kwalifikacje

Działanie: 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

LiderMiasto Suwałki

Partnerzy: BFKK

Realizator: Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach, Suwałki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Cel główny: wdrożenie do 31 sierpnia 2020 roku kompleksowego modelu modernizacji procesu kształcenia 3 szkół zawodowych oraz wsparcia 637 (270K, 367M) uczniów i 40 (24 K, 16M) nauczycieli szkół zawodowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Suwałki poprzez przygotowanie nowych programów nauczania, doradztwo kompetencji, staże zawodowe, dodatkowe formy kształcenia oraz współpracę z uczelniami wyższymi i pracodawcami.  

Planowane efekty: podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie ogólnym i zawodowym, doposażenie szkół

Do kogo skierowany: do uczniów i nauczycieli z 3 szkół zawodowych zlokalizowanych w mieście Suwałki (Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach)

Ogólna wartość projektu:  4 902 789,89 zł

Dofinansowanie: 4 657 594,91 zł

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020