spotkania w ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego

Kolejne spotkania w ramach projektu Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego z przedstawicielami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Celem tworzonej sieci jest  zapewnienie zewnętrznego wsparcie szkół zawodowych w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego przez wykorzystanie potencjału merytorycznego oraz instytucjonalnego różnych instytucji i podmiotów zewnętrznych  w kontekście kontekst polityki oświatowej krajowej i regionalnej , aspekcie gospodarczym (model popytowy

doradztwa) oraz aspekcie społecznym. Sieć obejmie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, instytucje powiatowe i Wojewódzkie.