Spotkania z uczniami w szkołach zawodowych na terenie BOF

Od początku października trwają spotkania w szkołach zawodowych na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, z uczniami zainteresowanymi realizacją projektów badawczo -wdrożeniowych. Ostatnio Małgorzata Wenclik miała okazję odwiedzić:

  • 9.10.2017 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku,
  • 9.10.2017 Zespół Szkół Technicznych im. Fen. Władysława Andersa w Białymstoku,
  • 11.10.2017 Zespół Szkół Mechanicznych im. S. Czarnieckiego w Białymstoku w Łapach
  • 12.10.2017 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z oddziałami integracyjnymi im. S. Staszica w Białymstoku,
  • 12.10.2017 Zespół Szkół Mechanicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku,
  • 17.10.2017 Zespół Szkół w Czarnej Białostockiej,
  • 18.10.2017 Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku,
  • 20.10.2017 Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku

Spotkania cieszą się wyjątkowym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Uczniowie mają dużo różnorodnych pomysłów na swoje projekty. Większość z nich opiera się na wykorzystaniu najnowszych technologii.

Duży potencjał jaki posiada młodzież ze szkół zawodowych dostrzega też Politechnika Białostocka. Pan dr hab. Jarosław Perszko, Prorektor ds. Studenckich dał zielone światło do współpracy z kołami naukowymi funkcjonującymi na Politechnice Białostockiej.

Ideą projektów badawczo-wdrożeniowych jest ścisła współpraca z uczelniami wyższymi i lokalnymi pracodawcami.