spotkanie fokusowe w ramach projektu CZAS NA STAŻ

28 maja 2018 r. odbyło się spotkanie fokusowe z zespołem Grantobiorcy, który od 01.01.2018 r. testuje innowację społeczną pt. „Sherlock, czyli badanie losów absolwentów metodą projektów śledczych”. W rozwiązaniu tym uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej współpracują ze studentami i praktykami metodą projektową poznając jednocześnie realia rynku pracy w swoim obszarze zawodowym.

Uczestnicy spotkania, czyli Watsonowie (2 nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych i 1 wykładowca akademicki) oraz tutor m.in. zapewniali wsparcie grupowe i indywidualne dla grup Sherlocków (8 uczniów i 3 studentów). Przed Fundacją Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES etap podsumowań i opracowanie modelu innowacji, dlatego mamy nadzieję, że dyskusja w trakcie ewaluacji wewnętrznej zainspiruje do nowych rekomendacji wdrożeniowych, które to są kluczowe w podsumowaniu 6 miesięcznego projektu grantowego.