spotkanie Grupy roboczej ds. doradztwa ecoKompetencji

13.09.2022 odbyło się spotkanie Grupy roboczej ds. doradztwa ecoKompetencji, na spotkaniu omawiano kwestie organizacyjne związane z uruchomieniem realizacji doradztwa w nowym roku szkolnym m.in. kwestię dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów. Dyskutowano nad przyjętą koncepcją Raportu z indywidualnej luki kompetencyjnej w kontekście dostępności danych na temat różnych zawodów.