Spotkanie Grupy Roboczej ds. doradztwa popytowego

W dniu 26 listopada odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. doradztwa popytowego. Na spotkaniu omówiono dotychczasowy stan prac związanych z wyposażeniem laboratorium kompetencji. Omówiono kwestie powiązania doradztwa tabletowego z udzielaniem usługi doradczej z wykorzystaniem boxów walidacyjnych.