spotkanie Grupy Roboczej ds. jakości kształcenia działającej w ramach projektu „Kompetentny Uczeń – Wykwalifikowany Pracownik”

11 marca 2020 odbyło się kolejne posiedzenie grupy roboczej ds. jakości kształcenia działającej w ramach projektu „Kompetentny Uczeń – Wykwalifikowany Pracownik”. Na spotkaniu omówiono bieżące działania, w zakresie opracowania rocznego raportu oraz konsultowane były programy zajęć pozalekcyjnych, opiniowane i zatwierdzane treści programowe.

Ustalono również listę uczniów którzy będą odbywać staże zawodowe podczas wakacji. W celu ich realizacji niezbędne jest przeprowadzenie badania luki kompetencyjnej uczniów. W ramach konsultacji ustalono iż zostanie opracowany scenariusz i narzędzia badawcze do przeprowadzenia badania luki w formule zdalnej.