SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. KURSÓW

W dniu 30 listopada odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. Kursów. Na spotkaniu omówiono zakres działań zrealizowanych w ostatnim kwartale oraz plany dotyczące organizacji kursów na najbliższe miesiące. Zaprezentowano o przedyskutowano wyniki badania luki kompetencyjnej w obszarze administracyjno-usługowym, ze szczególnym uwzględnieniem zapotrzebowania na kursy w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa. Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.