Spotkanie Grupy Roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji

W dniu 9 marca 2020 odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. popytowego doradztwa kompetencji. Na spotkaniu poruszono zagadnienia związane z wyposażeniem Laboratorium Kompetencji i Pracownią Ergonomii Pracy oraz realizacją wskaźników z zakresu doradztwa. Skupiono się na procedurze dalszego sprawnego ich osiągania w kolejnych miesiącach. Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.