spotkanie Grupy Roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF

W dniu 3 marca odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. potrzeb kompetencyjnych firm BOF w formie wideokonferencji. Na spotkaniu omówiono zakres działań zrealizowanych w ostatnim kwartale, utrudnienia związane z realizacją badania w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Przedstawiono podsumowanie realizacji badań w latach 2017-2020. Wszystkim osobom uczestniczącym w spotkaniu serdecznie dziękujemy.