spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji

W dn. 15.06 2021r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji.

Temat  przewodni spotkania to realizacja usługi w 2021r. plany i stan realizacji wskaźników. Przeanalizowano opracowane standardy egzaminacyjne do zadań zawodowych.  Wstępnie ustalono, iż kolejne spotkanie grupy roboczej odbędzie się  we wrześniu 2021r. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.