spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji

W dn. 22.09. 2021r. odbyło się kolejne spotkanie Grupy Roboczej ds. walidacji i certyfikacji kompetencji. Temat  przewodni spotkania to realizacja usługi w 2021r. plany i stan realizacji wskaźników. Przeanalizowano kolejne opracowane standardy egzaminacyjne do zadań zawodowych oraz przedstawiono systemy certyfikacji i walidacji funkcjonujące na Litwie, Łotwie i Estonii.  Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za uczestnictwo.